1
00:00:07,674 --> 00:00:10,761
Už nikdy nebudu používat zkratky

2
00:00:38,163 --> 00:00:41,124
Tahle kniha je plná
opravdové vášně.

3
00:00:41,416 --> 00:00:44,920
Úplně se s hlavní hrdinkou
ztotožňuju.

4
00:00:45,629 --> 00:00:49,883
Homere. Jsi vzhůru? Je to důležitý,
dej mi znamení, že nespíš.

5
00:00:50,843 --> 00:00:55,806
-Probuď se.
-Co se děje? Někde hoří?

6
00:00:55,848 --> 00:00:59,434
Homie, myslíš, že se
z našeho života vytratila láska?

7
00:01:00,227 --> 00:01:01,687
Vstávej.

8
00:01:01,979 --> 00:01:05,274
Marge, jsou tři ráno.
Celý den jsem pracoval.

9
00:01:05,315 --> 00:01:10,404
Je půl desáté a celou sobotu
jsi pil v bazénku Maggie.

10
00:01:11,738 --> 00:01:15,242
Tady jsi.
Snad sis nemyslel, že mi utečeš?

11
00:01:15,576 --> 00:01:18,370
Mládež se o lásce
dozvídá od dospělých,

12
00:01:18,412 --> 00:01:22,040
a my našim dětem
dáváme hrozný příklad.

13
00:01:22,374 --> 00:01:26,170
Musíme se zabývat tématy
nastolenými touto knihou.

14
00:01:28,964 --> 00:01:31,800
Já tušila, že krb v ložnici
není dobrej.

15
00:02:05,125 --> 00:02:09,630
-Kolikrát se tomu budete smát?
-To je nová epizoda.

16
00:02:09,796 --> 00:02:12,090
Sestříhali to ze starších dílů,

17
00:02:12,216 --> 00:02:17,304
-ale někomu to může připadat nové.
-Fakticky?

18
00:02:17,429 --> 00:02:19,431
Ve Studiu Kamarád to dělají.

19
00:02:19,473 --> 00:02:23,060
Kdy jste naposledy
někoho slyšeli o nich mluvit?

20
00:02:23,769 --> 00:02:26,939
Děti, tatínek a já
jsme vás krmili a šatili,

21
00:02:26,980 --> 00:02:29,733
ale něco důležitějšího
jsme zanedbali.
........