1
00:00:27,796 --> 00:00:28,796
Christina?

3
00:00:30,687 --> 00:00:31,687
Christina?

4
00:00:37,495 --> 00:00:39,791
No tak, dvihni to.
Dvihni to. Dvihni to.

5
00:00:39,826 --> 00:00:42,169
<i>Zdravím, tu je Christina.
Dovolali ste sa do schránky.</i>

6
00:00:42,199 --> 00:00:43,960
<i>Prosím, nechajte mi odkaz.</i>

7
00:01:06,306 --> 00:01:07,956
- Ahoj, Tom.
<i>- Nick, ...</i>

8
00:01:08,464 --> 00:01:10,008
nevieš, kde je Christina?

9
00:01:10,317 --> 00:01:11,317
Viem.

10
00:01:11,347 --> 00:01:12,934
Vydrž sekundu.

11
00:01:13,452 --> 00:01:14,605
Vydrž.

12
00:01:19,782 --> 00:01:20,782
Christina.

13
00:01:21,008 --> 00:01:22,008
Christina.

14
00:01:23,157 --> 00:01:24,457
Ahoj. Dobré ráno.

15
00:01:25,050 --> 00:01:26,050
To je Tom.

16
00:01:26,559 --> 00:01:28,799
Bože!
Tom!

18
00:01:29,067 --> 00:01:30,567
Panebože! Ja som ...

19
00:01:32,258 --> 00:01:33,258
Haló?

20
00:01:34,171 --> 00:01:35,171
Preboha.

21
00:01:38,470 --> 00:01:40,576
Nick! Prečo si ma nezobudil?

22
00:01:40,606 --> 00:01:43,715
Nechal si ma zaspať?
Bože, on ma zabije.

23
00:01:52,695 --> 00:01:54,395
Volal mi 34 krát.

24
00:01:57,673 --> 00:02:00,591
- Čoho sa bojíš?
- Čo myslíš tým: "Čoho sa bojíš?"

25
00:02:00,621 --> 00:02:02,932
Takže som tu zaspala, keď
som pomáhala tvojej matke?

26
........