1
00:00:01,543 --> 00:00:03,212
Stiles, vypdni odtaľ,hneď. Je to on!

2
00:00:03,337 --> 00:00:04,755
On je Alpha!Vypadni!

3
00:00:04,880 --> 00:00:06,715
V predchádzajúcich častiach Teen Wolf ...

4
00:00:07,299 --> 00:00:08,509
Ty musíš byť Stiles.

5
00:00:09,384 --> 00:00:10,844
Tú noc,v škole,

6
00:00:10,969 --> 00:00:12,721
cítila som sa úplne slabá.

7
00:00:12,846 --> 00:00:14,181
Chcem sa cítiť silnejšia.

8
00:00:14,431 --> 00:00:16,767
Myslím,že ti môžem dať presne to čo chceš.

9
00:00:16,892 --> 00:00:18,852
Viem čo si, McCall.

10
00:00:18,977 --> 00:00:19,728
Čo?

11
00:00:19,853 --> 00:00:22,189
Čokoľvek ťa urobilo tým čím si...

12
00:00:22,689 --> 00:00:23,899
urobíš ma tým tiež.

13
00:00:24,399 --> 00:00:25,567
Rozchádzaš sa so mnou?

14
00:00:25,817 --> 00:00:28,195
Pripravujúc sa na veľké zmeny...

15
00:00:28,320 --> 00:00:30,447
rozhodol som sa odhodiť zbytočnú váhu v mojom živote.

16
00:00:30,614 --> 00:00:32,157
Každú voľbu ktorú som urobil,
všetko čo som robil,

17
00:00:32,282 --> 00:00:35,786
každou vecou som sa chcel uistiť aby bola v bezpečí!

18
00:00:53,220 --> 00:00:55,389
Stiles. Stiles!

19
00:00:55,514 --> 00:00:57,766
Videl niekto Stilsa?

20
00:00:57,891 --> 00:01:00,477
Stiles! Videl niekto Stilsa?

21
00:01:13,115 --> 00:01:16,618
Bol si... skutočne skvelý tam vonku.

22
00:01:17,369 --> 00:01:18,537
Ďakujem. Ty tiež.

23
00:01:20,914 --> 00:01:23,166
Myslím... nie je to to čo som myslel.

24
00:01:23,292 --> 00:01:25,919
Nie,nie,ja... som len perfektne povzbudzovala.

25
00:01:26,044 --> 00:01:27,004
Môžeš sa mi poďakovať.
........