1
00:00:03,000 --> 00:00:04,741
GLASGOW 1982

2
00:00:06,446 --> 00:00:09,500
Brian! Opatrne s tou palicou!

3
00:00:12,232 --> 00:00:15,432
Každopádne, čo som to hovorila?
Och, aha.

4
00:00:17,352 --> 00:00:19,112
Naozaj má silné nervy.

5
00:00:22,712 --> 00:00:25,991
Hovorí, "To nebudem!
Nemôžeš so mnou tak hovoriť."

6
00:00:25,992 --> 00:00:27,232
Ja na to:
"Ako?"

7
00:00:31,592 --> 00:00:32,871
Brian?!

8
00:00:32,872 --> 00:00:36,471
Kam išiel?

9
00:00:36,472 --> 00:00:37,872
Videla si ho?

10
00:00:40,232 --> 00:00:41,512
Brian?!

11
00:00:45,312 --> 00:00:46,712
Brian!

12
00:00:49,872 --> 00:00:53,031
Chlapci, videli
ste môjho Briana?

13
00:00:53,032 --> 00:00:54,351
Nie.

14
00:00:54,352 --> 00:00:57,591
Taký malý blonďák.
Pred chvíľou sa tu hral.

15
00:00:57,592 --> 00:00:59,112
Nie, prepáčte.

16
00:01:02,872 --> 00:01:04,112
Brian!

17
00:01:05,992 --> 00:01:07,712
Brian!

18
00:01:09,112 --> 00:01:10,712
BRIAN!

19
00:01:14,472 --> 00:01:15,832
BRIAN!

20
00:01:27,592 --> 00:01:30,711
Topánky! Kde mám
svoje čierne topánky?

21
00:01:30,712 --> 00:01:31,992
Pozor na moju zložku!

22
00:01:34,472 --> 00:01:36,112
Hovorím, dávaj pozor!

23
00:01:38,592 --> 00:01:40,472
Nechápem, prečo si
to všetko nechávaš.

24
........