1
00:00:00,656 --> 00:00:02,656
Naposledy...

2
00:00:02,657 --> 00:00:04,896
Videla si kam šiel?
Videli ste môjho Briana?

3
00:00:04,897 --> 00:00:07,056
- Nie.
- Brian!

4
00:00:07,057 --> 00:00:09,055
Takže tam ho našli?
V kanáli.

5
00:00:09,056 --> 00:00:12,297
To ťa nemusí trápiť,
si len trkvas, čo varí kávu.

6
00:00:12,417 --> 00:00:14,256
Chceš byť nóbl novinárka?

7
00:00:14,257 --> 00:00:18,696
- Ten chlapec z prípadu Briana Wilcoxa.
- Žiadny chlapec tu nie...

8
00:00:18,697 --> 00:00:21,336
- Práve som tam videla toho chlapca.
- Kde pracuješ?

9
00:00:21,337 --> 00:00:25,896
- Žurnalistka. Daily News.
- Máš priateľa? - Kto sa zaujíma?

10
00:00:25,897 --> 00:00:28,296
Dobrá práca
včera večer.

11
00:00:28,297 --> 00:00:31,776
- Je to určite on? - Jop.
Calum Ogilvey je bratrancov syn.

12
00:00:31,777 --> 00:00:36,336
Zverila som sa Heather.
Teraz ma bude celá rodina nenávidieť.

13
00:00:36,337 --> 00:00:38,376
Rodina je na prvom mieste.
Je ti to jasné?

14
00:00:38,377 --> 00:00:41,897
- Prepáč, ale také sú pravidlá.
- Ty... - Hej!

15
00:00:45,057 --> 00:00:46,937
Och, Bože, vyzerá
ako Brian Wilcox.

16
00:00:46,938 --> 00:00:49,176
Dempsie.
Na to si pamätám.

17
00:00:49,177 --> 00:00:53,616
- Chcem o tom zistiť viac. Môže to pomôcť Calumovi.
- Ako? - Na to som ešte neprišla.

18
00:00:53,617 --> 00:00:55,656
Zdravím,
pani Dempsieová?

19
00:00:55,657 --> 00:00:58,896
Chcela by som s vami hovoriť,
o vražde vášho syna, Thomasa.

20
00:00:58,897 --> 00:01:00,897
Chcete sa dozvedieť o
Brianovi Wilcoxovi viac?

21
00:01:06,137 --> 00:01:07,017
........