1
00:01:37,100 --> 00:01:40,502
THE BORGIAS S01 E04
Lucrezia's Wedding

2
00:01:42,924 --> 00:01:46,926
Překlad: Hlawoun

3
00:03:10,836 --> 00:03:14,741
Přistupte bližní!
Ach degenerovaná církev!

4
00:03:14,842 --> 00:03:17,746
Já dal jsem vám svůj dům, řekl Pán,

5
00:03:17,813 --> 00:03:21,919
a vy jste ho znesvětili ohavnostmi!

6
00:03:22,021 --> 00:03:26,560
Tento papež je oplzlý hnus!

7
00:03:26,628 --> 00:03:32,903
Není hříchu pro někoho,
kdo nebyl ani obviněn?

8
00:03:32,971 --> 00:03:37,076
On je nižší než plazící se šelma

9
00:03:37,144 --> 00:03:41,116
nebo rudá děvka Babylonu!

10
00:03:41,184 --> 00:03:46,024
Florencie, zaplatíš za svou
chamtivost a lichvářství

11
00:03:46,125 --> 00:03:50,397
až On vás svrhne do zatracení!

12
00:03:56,341 --> 00:03:59,379
Na jakou nemoc to zemřel
náš drahý Djem, bratře?

13
00:03:59,480 --> 00:04:04,187
- Malárie. - Takže se nakazil
z našich vlastních bažin?

14
00:04:04,254 --> 00:04:06,390
Bojím se, že jsem se mohla nakazit taky.

15
00:04:06,491 --> 00:04:08,493
Ne, má drahá.

16
00:04:08,561 --> 00:04:12,499
Já myslím, že jsi nemocná
ze zlomeného srdce.

17
00:04:12,600 --> 00:04:15,604
Myslím, že už nebudu mít
dalšího přítele jako byl on.

18
00:04:17,576 --> 00:04:19,510
Vždycky budeš mít mě.

19
00:04:23,718 --> 00:04:27,123
Slyšela jsem, jak si služebné šeptají,

20
00:04:27,190 --> 00:04:29,326
že jeho majetek zaplatil mé věno.

21
00:04:29,427 --> 00:04:33,500
Já myslím, že víš, má drahá,
že náš otec má dost prostředků.

22
00:04:33,567 --> 00:04:35,970
Ale, kdyby to byla pravda, Cesare,

23
00:04:36,071 --> 00:04:38,508
nemohla bych si tohohle
........