1
00:00:00,834 --> 00:00:06,548
Prehovoril k nim, zahliadol som Satana ako blesk padajúci k Zemi

2
00:00:06,673 --> 00:00:12,304
<i>Houston, vidíme niečo zvláštne medzi Acturusom a Izarom.<i>

3
00:00:12,429 --> 00:00:16,099
<i>Ale nemalo by tam byť nič,
iba prázdny priestor.<i>

4
00:00:16,642 --> 00:00:20,729
<i>Niečo tam je,
je to pevné a odráža to svetlo.<i>

5
00:00:25,776 --> 00:00:27,236
Haló?
<i>Richard<i>

6
00:00:27,319 --> 00:00:29,321
<i>Jonah<i>
Máš vytiahnutý ďalekohľad?

7
00:00:29,404 --> 00:00:32,407
Nie, nedotkol som sa ho, odkedy som sa vrátil.
Radšej by si to mal urobiť.

8
00:00:32,491 --> 00:00:35,160
Je tam niečo, čo musíš vidieť.
Hneď som tam.

9
00:00:59,017 --> 00:01:02,104
Mal som prekrásny sen.

10
00:01:03,021 --> 00:01:04,356
O čom?

11
00:01:05,148 --> 00:01:06,733
Pozri sa.

12
00:01:10,320 --> 00:01:13,615
Vydel som to priamo jej očami.

13
00:01:14,241 --> 00:01:18,370
Tu je veľa milosrdných sestier po kláštoroch, ale...

14
00:01:19,788 --> 00:01:21,832
hneď sa do toho pustíme

15
00:01:21,874 --> 00:01:22,875
Nathan?

16
00:01:28,380 --> 00:01:31,258
Chcem jej sdrce.

17
00:01:46,398 --> 00:01:47,774
Môžem vám pomôcť?

18
00:01:47,774 --> 00:01:50,402
Môžete nám povedať, ktoré okno je Isaiaha Hadena?

19
00:01:50,485 --> 00:01:51,528
Pročo?

20
00:01:51,987 --> 00:01:54,281
Radi by sme zaparkovali tak, aby sme mohli vidieť.

21
00:01:54,406 --> 00:01:57,659
Zajtra ide k súdu.
Prišli sme sa modliť.

22
00:01:59,703 --> 00:02:00,996
My všetci.

23
00:02:07,753 --> 00:02:12,758
Ako sa to mohlo zjaviť za jednu noc?
Najskôr som si myslel, že to je kométa

........