1
00:00:01,643 --> 00:00:05,767
Sync by n17t01
www.addic7ed.com

2
00:00:07,125 --> 00:00:10,963
<i><b><u>S02E07
The Middle East Is Complicated</u></b></i>

3
00:00:11,442 --> 00:00:15,566
<i><b>Překlad: Big Willie</b></i>

4
00:00:16,045 --> 00:00:19,532
<i># Need a new love? #</i>

5
00:00:19,565 --> 00:00:22,220
<i># Hey, I'm ready #</i>

6
00:00:23,821 --> 00:00:26,254
<i># Want my time? #</i>

7
00:00:27,982 --> 00:00:31,246
<i># I'm willing, yeah #</i>

8
00:00:31,757 --> 00:00:33,613
<i># 'cause I'm the one #</i>

9
00:00:33,627 --> 00:00:35,596
<i># Who's gonna show #</i>

10
00:00:35,629 --> 00:00:38,701
<i># When there's nobody #</i>

11
00:00:39,279 --> 00:00:41,422
<i># I'll be your man #</i>

12
00:00:45,199 --> 00:00:47,215
<i># Yeah, I'm the one #</i>

13
00:00:47,247 --> 00:00:48,974
<i># Who's gonna show #</i>

14
00:00:49,074 --> 00:00:51,277
<i># When there's nobody #</i>

15
00:00:52,819 --> 00:00:54,926
<i># I'll be your man #</i>

16
00:00:56,687 --> 00:00:58,703
<i># I'll be your man #</i>

17
00:00:59,600 --> 00:01:01,615
<i># All right. #</i>

18
00:01:13,705 --> 00:01:15,656
Lenoro, no tak, vzbuď se.

19
00:01:15,689 --> 00:01:17,897
Nemyslím si, brouku.

20
00:01:17,931 --> 00:01:20,007
No tak, musím do práce.

21
00:01:20,041 --> 00:01:22,569
Chceš, abych ti zavolal taxíka?

22
00:01:22,602 --> 00:01:24,232
Snažíš se mě zbavit?

23
00:01:24,265 --> 00:01:26,761
Protože nikam nepůjdu,
dokud si nedám kafe.

24
00:01:31,048 --> 00:01:33,001
Mám pro tebe nového klienta.

25
........