1
00:00:00,068 --> 00:00:01,492
<i>V minulých dílech
The Lying Game...</i>

2
00:00:01,512 --> 00:00:02,892
Mads, jsem doma.

3
00:00:03,000 --> 00:00:04,968
- Musíš zůstat tady.
- Proč?

4
00:00:05,002 --> 00:00:06,736
Ten návštěvník,
který vás znepokojuje?

5
00:00:06,771 --> 00:00:08,573
Říká si Sutton Mercerová.

6
00:00:08,607 --> 00:00:10,541
A bude tvrdit
spoustu bláznivých věcí.

7
00:00:12,076 --> 00:00:15,778
- Nikdy jsem se Mads nedotkl...
- Já vím, já vím, nejsi hloupý.

8
00:00:16,514 --> 00:00:18,682
- Maddie...
- Tati.

9
00:00:19,317 --> 00:00:23,119
Novou královnou plesu se stává...
slečna Sutton Mercerová.

10
00:00:26,390 --> 00:00:28,791
Jsi ta nejlepší věc, která se
mi stala od doby, co jsem tady.

11
00:00:28,826 --> 00:00:30,027
Nenechám tě odejít.

12
00:00:30,861 --> 00:00:33,897
Dereku, mám pro tebe další práci.

13
00:00:33,931 --> 00:00:35,064
Myslel jsem, že jsme skončili.

14
00:00:35,099 --> 00:00:36,566
Tahle se ti bude líbit.

15
00:00:41,005 --> 00:00:43,740
- Co kdybys zůstal?
- Proč bych měl?

16
00:00:45,343 --> 00:00:48,011
Naše biologická matka, Annie Hobbsová.

17
00:00:48,045 --> 00:00:51,348
Myslím si, že tohle je ona,
s Tedem a Alekem.

18
00:00:51,382 --> 00:00:55,051
Nepouštěj tuhle dívku nikam do
blízkosti paní Hobbsové, rozumíš?

19
00:01:01,892 --> 00:01:04,928
To byla úžasná noc.

20
00:01:04,962 --> 00:01:12,769
Ta výzdoba, šaty, tanec.
Já, Justin, ty, Ethan.

21
00:01:12,803 --> 00:01:16,873
- Jo, byla to zábava.
- Zábava?

22
00:01:16,907 --> 00:01:18,375
To je celé?
........