1
00:00:10,420 --> 00:00:13,340
HBO uvádí

2
00:01:19,300 --> 00:01:22,460
MILDRED PIERCEOVÁ

3
00:01:35,180 --> 00:01:37,260
4. ČÁST

4
00:03:00,860 --> 00:03:02,460
A tady.

5
00:03:15,540 --> 00:03:18,500
-No?
-To je krása. To se ti musí nechat.

6
00:03:18,700 --> 00:03:23,500
Nájem je minimální. Pláž se příliš
nehodí na plavání...

7
00:03:23,660 --> 00:03:27,220
-Údržba bude stát majlant.
-Snad, jenže Laguna roste, Lucy.

8
00:03:27,340 --> 00:03:30,500
Nebudou tu jenom letní turisté,
ale i stálí obyvatelé.

9
00:03:30,660 --> 00:03:33,060
Já to vím, sama jsem se tady
poptávala.

10
00:03:33,500 --> 00:03:35,580
Ale drahá, určitě to ukočíruješ?

11
00:03:35,860 --> 00:03:39,740
Otevřela jsi druhý podnik v Beverly,
ale koho jsi vybrala jako provozní...

12
00:03:39,860 --> 00:03:42,980
To bistro byl nápad Idy.
Vymyslela to.

13
00:03:43,140 --> 00:03:45,620
Od začátku chtěla rozšířit nabídku
moučníků

14
00:03:45,740 --> 00:03:48,140
a přitáhnout tak filmové fanoušky...

15
00:03:48,300 --> 00:03:49,860
Slyšela jsem to. Šetři dechem.

16
00:03:49,980 --> 00:03:53,620
Ale ten prostor, Lucy!
Neříkej mi, že to nevidíš.

17
00:03:55,460 --> 00:03:58,340
Třicet dolarů za týden,
procento ze zisku.

18
00:03:59,460 --> 00:04:02,100
S Ikem si vezmete první patro domu,

19
00:04:02,260 --> 00:04:05,900
světlo, teplo, voda, jídlo.
Všechno je tady.

20
00:04:06,020 --> 00:04:10,020
-Ticho, pro boha živého. Mlč už.
-Souhlasíš?

21
00:04:10,940 --> 00:04:14,580
Víš, zlato, je to na půl cesty
mezi L.A. a San Diegem,

22
00:04:14,980 --> 00:04:18,140
u hlavní trati.
........