1
00:00:03,280 --> 00:00:06,319
Tak, pane. Er...
Kde že vás to bolí?

2
00:00:08,281 --> 00:00:10,399
Jo. To je vaše srdce, pane.

3
00:00:10,400 --> 00:00:13,119
Teď, co se pravděbodobně stane,

4
00:00:13,120 --> 00:00:15,199
že budete mít infarkt, ok?

5
00:00:15,200 --> 00:00:18,239
Wow! Ještě víc mu den zlepšit nechceš?

6
00:00:18,240 --> 00:00:19,800
Kurva!

7
00:00:21,720 --> 00:00:22,879
Maloval jste?

8
00:00:22,880 --> 00:00:25,200
Uklouzl jsem na žebříku a...

9
00:00:26,520 --> 00:00:28,679
Ooh!

10
00:00:28,680 --> 00:00:30,520
Zlomil si alespoň jedno žebro.

11
00:00:34,160 --> 00:00:38,639
Mám rád vědomosti. Vědomosti
jsou síla, což je dobré.

12
00:00:38,640 --> 00:00:41,239
Nejsem zas tak dobrý
po fyzické stránce,

13
00:00:41,240 --> 00:00:42,400
ale vím hromady věcí.

14
00:00:44,160 --> 00:00:47,119
Mám strašnou, příšernou bolest hlavy.

15
00:00:47,120 --> 00:00:49,880
Máš v domě nějaký paracetamol, zlato?

16
00:00:50,920 --> 00:00:52,640
Zeptej se jí, proč jsou zatažené závěsy.

17
00:00:56,080 --> 00:00:57,719
Zlato, proč jsou zatažené závěsy?

18
00:00:57,720 --> 00:00:59,840
Mohl bys mi, prosím, přestat říkat zlato?

19
00:01:06,520 --> 00:01:07,480
Meningitida.

20
00:01:11,720 --> 00:01:13,280
Chystal jsem se to udělat.

21
00:01:15,560 --> 00:01:16,799
Vážně!

22
00:01:16,800 --> 00:01:19,399
Ve zvířecím království
to možná funguje jinak,

23
00:01:19,400 --> 00:01:21,640
ale v mém světě,
mozek poráží svaly.

24
00:01:26,120 --> 00:01:28,999
Mohla by to být podrážděná střeva.
........