1
00:01:04,600 --> 00:01:07,740
Hej! Počkejte!

2
00:01:07,775 --> 00:01:10,880
Počkejte na mě!

3
00:01:10,915 --> 00:01:15,000
Stát!

4
00:01:18,080 --> 00:01:20,200
Prosím, počkejte!

5
00:01:20,480 --> 00:01:25,680
Stát!

6
00:01:48,600 --> 00:01:53,600
Phenomena

7
00:03:25,600 --> 00:03:28,200
Haló, je někdo doma?

8
00:04:03,920 --> 00:04:06,320
Je tu někdo?

9
00:04:14,600 --> 00:04:17,400
Prosím, jsem cizinec...

10
00:04:17,800 --> 00:04:19,000
...a ztratila jsem se...

11
00:04:33,280 --> 00:04:35,280
Vím že tu někdo je

12
00:04:35,600 --> 00:04:39,280
Prosím

13
00:07:02,200 --> 00:07:03,640
Je to pro mě uplná
novinka pane profesore

14
00:07:03,840 --> 00:07:05,840
Já si zkrátka nedokážu představit...

15
00:07:06,000 --> 00:07:08,360
...jak může být odborník
na hmyz užitečný pro policii

16
00:07:08,480 --> 00:07:12,880
Mohl byste to vysvětlit přesněji?

17
00:07:12,960 --> 00:07:15,800
Samozřejmě. Spojení na přední
straně nejsou viditelná.

18
00:07:15,960 --> 00:07:19,760
Když jsem se rozhodl specializovat
se na zvířecí mršiny...

19
00:07:19,880 --> 00:07:21,680
...neměI jsem o tom ani ponětí.

20
00:07:21,880 --> 00:07:22,960
Johne, opravdu to zas musím poslouchat?

21
00:07:23,080 --> 00:07:27,240
Oh ano, stejně jako si to musel poslouchat
ty, při tvém prvním případu vraždy.

22
00:07:27,480 --> 00:07:29,680
Přišel si ke mně protože
si nevěděI jak dál.

23
00:07:29,760 --> 00:07:32,880
Vyřešili jsme ten případ spolu

24
00:07:33,040 --> 00:07:38,360
........