1
00:00:03,000 --> 00:00:05,560
Abbé! Abbé!

2
00:00:05,640 --> 00:00:07,073
Abbé!

3
00:00:08,200 --> 00:00:09,349
Abbé!

4
00:00:09,900 --> 00:00:11,647
Upokoj sa, Aldo!

5
00:00:12,008 --> 00:00:15,473
Prepáčte, otče, ale...
stal sa zázrak!

6
00:00:15,837 --> 00:00:18,875
Toto hrozno vyrástlo na
ružovom kríku v záhrade...

7
00:00:19,583 --> 00:00:21,804
- Si si istý?
- Áno.

8
00:00:26,889 --> 00:00:31,800
Existuje proroctvo, ktoré vraví, že z hrozna,
ktoré vyrastie z tŕňa ruže...

9
00:00:32,447 --> 00:00:36,310
...vznikne víno hodné
samotného Svätého Otca...

10
00:00:40,231 --> 00:00:41,645
Vy plačete...

11
00:00:49,183 --> 00:00:53,370
Black Books 1x03
Grapes of Wrath/Hrozná hnevu

12
00:00:57,426 --> 00:01:04,821
Z angličtiny pre vás preložila Babu :)

13
00:01:18,360 --> 00:01:20,874
- Nechcem to, Freddie.
- Je to darček!

14
00:01:20,960 --> 00:01:23,918
Môžeš ma podplatiť čím len chceš,
aj tak ti nebudem strážiť dom.

15
00:01:24,000 --> 00:01:26,958
Prilož si to na krk,
spraví ti to Shiatsu masáž.

16
00:01:27,040 --> 00:01:29,349
Pozri. Dáš si to sem, vidíš?

17
00:01:30,760 --> 00:01:33,115
Och, to je... Och, už to cítim.

18
00:01:33,200 --> 00:01:35,316
A ide to priamo dole...

19
00:01:38,040 --> 00:01:40,395
Myslím, že som tam
mal nerv.

20
00:01:40,480 --> 00:01:42,118
Och, takže na toto to je.

21
00:01:42,200 --> 00:01:44,350
Necítim si stehná!

22
00:01:50,600 --> 00:01:52,795
Ak zmeníš názor...

23
00:01:52,880 --> 00:01:55,189
........