1
00:00:00,100 --> 00:00:01,300
Naposledy...

2
00:00:01,400 --> 00:00:06,680
-Môj čas sa kráti.
- Vieš, čo to znamená, no nie?

3
00:00:06,680 --> 00:00:09,560
Melody Pond.

4
00:00:09,560 --> 00:00:11,600
Žena, ktorá zabije Doktora.

5
00:00:11,600 --> 00:00:15,520
- Ako viete, kto som?!
- Ja som ťa stvorila.

6
00:00:15,520 --> 00:00:18,360
Posledný výlet?

7
00:00:18,360 --> 00:00:21,560
Nech sa stane čokoľvek, nezasahujte.

8
00:00:22,560 --> 00:00:26,040
Robot, riadený malými ľuďmi!

9
00:00:26,040 --> 00:00:28,640
Sprístupniť osobné záznamy: Doktor.

10
00:00:28,640 --> 00:00:31,240
Záznamy sprístupnené.
Kto chce, aby som zomrel?

11
00:00:31,240 --> 00:00:34,560
Ticho.
Ticho nie je druh.

12
00:00:34,560 --> 00:00:36,480
Je to náboženský rád, či hnutie.

13
00:00:36,480 --> 00:00:38,760
Jadrom ich viery je,
že Ticho padne...

14
00:00:38,760 --> 00:00:41,120
...keď sa zodpovedá otázka.
- Aká otázka?

15
00:00:41,120 --> 00:00:42,360
Prvá otázka.

16
00:00:42,360 --> 00:00:46,120
Najstaršia otázka vo vesmíre,
skrytá priamo na očiach.

17
00:00:46,120 --> 00:00:48,440
Áno, ale ako znie tá otázka?

18
00:00:51,160 --> 00:00:52,600
Neznáme.

19
00:00:58,560 --> 00:01:01,280
A máme tu ďalší krásny
deň v Londýne.

20
00:01:01,280 --> 00:01:03,680
Máme hlásania o aktivite
slnečného žiarenia...

21
00:01:03,680 --> 00:01:07,800
...ktoré ruší rádiový signál,
za to sa ospravedlňujeme.

22
00:01:14,520 --> 00:01:16,160
Pozrite sa!

23
00:01:35,040 --> 00:01:38,240
........