1
00:00:05,000 --> 00:00:08,200
Ztrácíme integritu
v gondole na pravoboku.

2
00:00:08,400 --> 00:00:11,600
- Dodat víc energie do cívek.
- Ano, pane.

3
00:00:11,800 --> 00:00:13,200
Pane La Forgi, hlášení.

4
00:00:13,300 --> 00:00:17,300
Nemůžu vypnout injektory plazmy.
Někdo zablokoval ovládání.

5
00:00:17,800 --> 00:00:20,300
Bylo zahájeno
vypouštění plazmy.

6
00:00:27,200 --> 00:00:29,400
Ještě 2 paluby.

7
00:00:30,500 --> 00:00:33,400
Riker můstku, už jsme skoro
v tubusu gondoly.

8
00:00:33,500 --> 00:00:34,500
Rozumím.

9
00:00:34,700 --> 00:00:38,000
Odstřelte vnější plášť trupu.
Budeme muset odhodit jádro.

10
00:00:38,100 --> 00:00:39,400
Ano, pane.

11
00:00:44,800 --> 00:00:45,700
Co se stalo?

12
00:00:45,800 --> 00:00:50,100
Zablokoval ovládání. Než jsme si toho
všimli byl už tam, na plošině.

13
00:00:50,300 --> 00:00:53,100
Pokuste se zastavit tok plazmy.

14
00:00:54,300 --> 00:00:58,300
Bojím se, že když půjdete moc blízko,
proskočí ochranným polem.

15
00:01:09,700 --> 00:01:12,400
Dane, to jsem já. Will Riker.

16
00:01:22,700 --> 00:01:25,000
Byl jsem tady včera, pamatujete?

17
00:01:27,200 --> 00:01:29,200
Nechtěl jsem to udělat.

18
00:01:34,800 --> 00:01:37,000
Ale já je viděl.

19
00:01:37,800 --> 00:01:40,500
A oni smáli se mi.

20
00:01:43,100 --> 00:01:44,700
Smáli se mi.

21
00:01:44,800 --> 00:01:48,800
Ať je to jak chce, můžeme
si promluvit. Pomůžu vám.

22
00:01:49,200 --> 00:01:50,900
Nechoďte sem!

23
00:01:53,200 --> 00:01:58,000
Jen vám chci vidět do tváře,
........