1
00:00:01,871 --> 00:00:03,321
Existuje nekonečné množstvo vesmírov

2
00:00:03,372 --> 00:00:06,007
a v každom z nich
sú verzie nás samotných.

3
00:00:06,091 --> 00:00:07,542
<i>V predchádzajúcich častiach Fringe...</i>

4
00:00:07,626 --> 00:00:08,960
Len preto, že si bola na chvíľu mnou

5
00:00:09,011 --> 00:00:10,345
si nemysli ani na chvíľu,

6
00:00:10,429 --> 00:00:11,963
že ma poznáš.

7
00:00:14,633 --> 00:00:16,351
Ty len nie si schopná nikomu veriť..

8
00:00:16,435 --> 00:00:18,002
Od človeka, ktorý ma uniesol

9
00:00:18,053 --> 00:00:19,337
a ukradol mi život.

10
00:00:19,388 --> 00:00:21,189
Vytvoril som diery v oboch vesmíroch,

11
00:00:21,273 --> 00:00:25,509
aby sme mohli začať
spoločne napravovať svet ...

12
00:00:25,561 --> 00:00:28,363
Mal si pravdu.
Nepamätajú si na Petra.

13
00:00:28,447 --> 00:00:30,915
Poslúžil svojmu účelu.

14
00:00:30,983 --> 00:00:32,700
Časová os bola prepísaná,

15
00:00:32,785 --> 00:00:36,354
a aj tak presvitajú po ňom stopy.

16
00:00:36,405 --> 00:00:38,489
Bol tu a potom zmizol.

17
00:00:38,541 --> 00:00:40,625
Videl som ho !

18
00:00:45,881 --> 00:00:50,585
Povedz mi o tom dni,
keď bola urobená táto fotka.

19
00:00:52,504 --> 00:00:55,340
Myslím že som mal šesť rokov.

20
00:00:55,391 --> 00:00:57,675
Šli sme táboriť ...

21
00:00:57,726 --> 00:01:02,447
v lete do White Mountains.

22
00:01:02,514 --> 00:01:04,482
Kto urobil tú fotku ?

23
00:01:04,549 --> 00:01:08,152
Moja matka.

24
00:01:08,220 --> 00:01:10,822
Spomínam si že sa smiala.

........