1
00:00:00,161 --> 00:00:03,273
<i> V minulém díle jste viděli...</i>

2
00:00:03,923 --> 00:00:06,707
<i> Šílené bouře, jaké žádný
z těch regiónu nikdy nezažil. </i>

3
00:00:06,852 --> 00:00:08,892
<i> Tsunami ohrozuje
kanadské pobřeží, </i>

4
00:00:09,023 --> 00:00:10,897
<i> zatímco bouřky
buší do pouště Gobi. </i>

5
00:00:11,117 --> 00:00:13,051
Obávám se, že samotné jádro Země

6
00:00:13,053 --> 00:00:16,822
se neskládá z magmy,
ale z Temného Energonu.

7
00:00:16,824 --> 00:00:18,223
U Prajiskry!

8
00:00:18,225 --> 00:00:19,791
Cybertronianské srdce?

9
00:00:19,793 --> 00:00:23,395
Chcete říct, že něco živého
je uvnitř naší planety?

10
00:00:23,397 --> 00:00:27,432
Unicron ... starověké zlo,
jehož zkamenělá krev

11
00:00:27,434 --> 00:00:30,735
se skládá z hmoty, kterou nazýváme
Temný Energon.

12
00:00:30,737 --> 00:00:32,771
<i> Pyšnej hlupáku! </i>

13
00:00:32,773 --> 00:00:36,775
<i> Nepotřebuji žádnou
tvou podřadnou pomoc. </i>

14
00:00:36,777 --> 00:00:39,711
<i>Optime, detekuji nárůst
aktivity Jiskry Unicrona. </i>

15
00:00:39,713 --> 00:00:45,517
<i> Teď mě poznáš jako
svého ničitele! </i>

16
00:00:45,518 --> 00:00:48,518
1x25 - <b>One Shall Rise </b>
/ část druhá /

17
00:00:49,260 --> 00:00:51,056
<i> Optime, podařilo se ti
odkrýt další znak </i>

18
00:00:51,058 --> 00:00:53,358
<i> vzniku Unicrona? </i>

19
00:00:53,360 --> 00:00:56,928
<i> Unicron je ztělesnění síly, </i>

20
00:00:56,930 --> 00:01:02,434
<i> a ty, poslední z Primů,
zahyneš. </i>

21
00:01:02,436 --> 00:01:05,737
Beru to jako "ano".
Jsme na cestě.

22
00:01:05,739 --> 00:01:07,138
........