1
00:00:08,700 --> 00:00:12,700
Kapitánův deník, hvězdné datum 44502.7.

2
00:00:12,800 --> 00:00:15,700
Včasné dokončení našeho úkolu
na Harrakis V

3
00:00:15,800 --> 00:00:19,900
mi umožnilo dát členům posádky
osobní volno navíc.

4
00:00:20,000 --> 00:00:21,500
Přineslo to značnou úlevu,

5
00:00:21,600 --> 00:00:26,300
protože nabitý program nám v poslední
době bránil v rekreačních aktivitách,

6
00:00:26,400 --> 00:00:29,800
které jsou na palubě Enterprise
běžnou součástí života.

7
00:00:29,900 --> 00:00:33,700
Předpokládám, že naše cesta kolem
mlhoviny Ngame nebude bohatá na události.

8
00:00:33,800 --> 00:00:39,400
Já využívam čas k tomu,
abych splnil slib kolegyni.

9
00:00:43,100 --> 00:00:45,400
Dixon Hill tam je?

10
00:00:45,500 --> 00:00:48,400
Zrovna teď na vás nemá čas.

11
00:00:48,500 --> 00:00:50,000
Řekněte mu, že je tu Glorie.

12
00:00:50,100 --> 00:00:53,000
To nemůžu. Nechce bejt rušenej.

13
00:00:53,200 --> 00:00:57,700
Řekněte mu, že je tu Glorie z...
z Cleevelandu.

14
00:00:57,800 --> 00:01:00,800
To je fuk vodkaď, třeba z měsíce,
lásko.

15
00:01:00,900 --> 00:01:05,100
Pan Hill je nekomuni...
nekomuni... ka...

16
00:01:05,300 --> 00:01:06,000
..kato.

17
00:01:06,200 --> 00:01:08,900
Přesně. Promiň, lásko.

18
00:01:13,500 --> 00:01:17,400
Hele, lásko, jen mu řekněte,
že tu je Glorie.

19
00:01:17,500 --> 00:01:20,700
Hele, když šéf nechce
bejt rušenej,

20
00:01:20,900 --> 00:01:25,200
tak nechce bejt rušenej.
Neberte si to vosobně.

21
00:01:25,300 --> 00:01:28,700
Mám schůzku
s panem Hillem ve...

22
00:01:30,200 --> 00:01:31,200
..ve dvě.
........