1
00:00:00,500 --> 00:00:04,000
<I>Probuzení</I>

2
00:00:04,500 --> 00:00:11,000
Král Šamanů
Epizoda 04

3
00:00:11,200 --> 00:00:14,300
<I>Obloha a země se prolínají</I>

4
00:00:14,400 --> 00:00:17,800
<I>ve světě, kde jsme zastaveni</I>

5
00:00:17,900 --> 00:00:21,600
<I>novým životem, zatím co jiný zaniká</I>

6
00:00:21,700 --> 00:00:25,300
<I>každým dnem.</I>

7
00:00:25,400 --> 00:00:28,900
<I>I když na to neúmyslně myslíš,</I>

8
00:00:29,000 --> 00:00:32,400
<I>sen ztrácí svoji sílu.</I>

9
00:00:32,500 --> 00:00:38,900
<I>Buďme znovuzrozeni na tomto místě.</I>

10
00:00:41,200 --> 00:00:44,400
<I>Ve velikosti hrdiny sen mizí</I>

11
00:00:44,500 --> 00:00:47,800
<I>vírou postupně získanou.</I>

12
00:00:47,900 --> 00:00:51,700
<I>Ve velikosti hrdiny se i temnota skrývá</I>

13
00:00:51,800 --> 00:00:54,900
<I>procházející vším.</I>

14
00:00:55,000 --> 00:00:58,900
<I>Pozvedlý meč nerosekne</I>

15
00:00:59,000 --> 00:01:01,900
<I>pouto spojených sil.</I>

16
00:01:02,000 --> 00:01:05,400
<I>Utvoř ho</I>

17
00:01:05,500 --> 00:01:09,300
<I>dokonale.</I>

18
00:01:09,400 --> 00:01:12,700
<I>Nech v něm světlo</I>

19
00:01:12,800 --> 00:01:16,500
<I>k oživení duše.</I>

20
00:01:18,500 --> 00:01:23,200
Z angličtiny přeložil a načasoval
<I>Nikdo</I>

21
00:01:31,900 --> 00:01:33,900
Hra skončila.

22
00:01:34,200 --> 00:01:35,400
Basone!

23
00:01:35,500 --> 00:01:37,500
Absolutní jednota!

24
00:01:41,200 --> 00:01:42,600
Zbytečný!

25
00:01:47,000 --> 00:01:49,900
........