1
00:00:03,939 --> 00:00:09,071
Black Books 1x06
He´s Leaving Home/Odchádza z domu

2
00:00:11,665 --> 00:00:20,410
Z angličtiny pre vás
preložila Babu :)

3
00:00:37,640 --> 00:00:40,359
- Ježiši!
- Áno, bol si prichytený!

4
00:00:41,520 --> 00:00:45,115
- Čo je toto za nočnú dobu?
- O čom to hovoríš, je len polnoc.

5
00:00:45,200 --> 00:00:47,430
Kde si bol? Rýchlo,
žiadne klamstvá!

6
00:00:47,520 --> 00:00:51,195
- Vonku s pár kamarátmi.
- Kamarátmi? Vonku? S? Pár?

7
00:00:51,280 --> 00:00:53,316
Poď sem, ovoniam ti dych.

8
00:00:53,400 --> 00:00:55,834
Myslel som si to! Hranolky!
A kde sú moje hranolky?

9
00:00:56,920 --> 00:01:01,789
Šaty máš celé pokrčené, čo si robil?!
Čo to máš na brade, rúž?

10
00:01:02,920 --> 00:01:05,559
Tak ja sa tu o teba
strachujem

11
00:01:05,640 --> 00:01:08,837
a ty zatiaľ vyžieraš
hranolky z lona nejakej buchty!

12
00:01:08,920 --> 00:01:12,196
Kde je moja buchta?!
Chcem hranolky a buchty!

13
00:01:12,280 --> 00:01:15,875
- Už aj choď hore!
- Pozri, ty ma nevlastníš, nie si môj kráľ!

14
00:01:15,960 --> 00:01:17,996
- Môžem ísť von, kedy chcem!
- Tak počúvaj!

15
00:01:18,080 --> 00:01:21,072
Tak počúvaj! Možnože si ostaní
chlapci z kníhkupectiev robia, čo chcú.

16
00:01:21,160 --> 00:01:23,720
Ale kým žiješ pod mojou strechou,
budeš sa riadiť mojimi pravidlami!

17
00:01:23,800 --> 00:01:25,756
Tu nie si u Waterstona.

18
00:01:27,000 --> 00:01:28,956
Keby som sa tak nikdy nenarodil!

19
00:01:37,440 --> 00:01:40,318
Manny! Prestaň si
spievať vo vani!

20
00:01:40,400 --> 00:01:43,472
Nie som vo vani,
ale na záchode!

21
00:01:43,560 --> 00:01:47,394
Kto si už len spieva na záchode?
........