1
00:00:00,280 --> 00:00:05,144
<i>*Čo by si urobil, ak rozladene,
znel by som?*</i>

2
00:00:05,901 --> 00:00:09,360
<i>*Vstal by si, a chcel ďalej
som mnou ísť?*</i>

3
00:00:10,642 --> 00:00:15,863
<i>*Buď mojim sluchom,
a ja zaspievam Ti,*</i>

4
00:00:16,755 --> 00:00:19,982
<i>*a v tónoch, pokúsim sa nezmýliť.*</i>

5
00:00:20,109 --> 00:00:24,042
<i>*O áno, s malou pomocou
od priateľov to zvládnem.*</i>

6
00:00:24,140 --> 00:00:25,751
<i>*Kamarát mi úplne stačí.*</i>

7
00:00:25,841 --> 00:00:28,824
<i>*S malou pomocou od priateľov...* </i>

8
00:00:28,903 --> 00:00:34,488
<i>*O radu budem stáť.
S malou pomocou od priateľov...*</i>

9
00:00:42,805 --> 00:00:46,809
Báječné roky

10
00:00:52,607 --> 00:00:55,762
<i>1968. Vtedy som mal dvanásť.</i>

11
00:00:56,114 --> 00:00:57,764
<i>Veľa sa udialo toho roku.</i>

12
00:00:58,191 --> 00:01:00,230
<i>Dennis McLain vyhral 31 zápasov,</i>

13
00:01:00,537 --> 00:01:02,063
<i>začali vysielať "The Mod Squad",</i>

14
00:01:02,174 --> 00:01:06,913
<i>skončil som na Hillcrestovej základnej,
a nastúpil na nižšiu strednú školu.</i>

15
00:01:07,635 --> 00:01:09,171
<i>K tomu sa ale dostaneme.</i>

16
00:01:17,745 --> 00:01:19,403
<i>Pre niekoho ťažko stráviteľné,</i>

17
00:01:19,724 --> 00:01:21,388
<i>vyrastal som na predmestí.</i>

18
00:01:21,773 --> 00:01:26,220
<i>Väčšina ľudí si o predmestí myslí,
že má len samé nevýhody mesta,</i>

19
00:01:26,345 --> 00:01:28,144
<i>so žiadnymi výhodami vidieka.</i>

20
00:01:28,874 --> 00:01:30,149
<i>A naopak.</i>

21
00:01:32,081 --> 00:01:37,274
<i>Pre nás to ale boli skutočne
báječné roky na tom predmestí.</i>

22
00:01:37,504 --> 00:01:39,889
<i>Akási zlatá, detská doba.</i>

23
00:01:42,954 --> 00:01:46,356
<i>Tamto, to som ja,
Kevin Arnold v roku 1968.</i>
........