1
00:00:16,935 --> 00:00:20,300
Pistolníkův slib

2
00:00:30,120 --> 00:00:34,760
Šerife, to je od vás pěkné,
že mě doprovázíte až do Forthsombu?

3
00:00:36,280 --> 00:00:40,160
Drž hubu.
-Jen se snažím konverzovat.

4
00:00:40,520 --> 00:00:44,400
Poslouchej mě, Tede, čekají nás
dva dny jízdy do Forthsombu.

5
00:00:44,405 --> 00:00:47,420
Nikdo se nebude zlobit,
když tam dorazíš zbitej.

6
00:01:06,800 --> 00:01:08,720
Pojď.

7
00:01:09,240 --> 00:01:10,000
Přeřízni to.

8
00:01:10,201 --> 00:01:13,080
Hlupáci, mysleli si že mi ti dva
dokážou zastavit.

9
00:01:14,783 --> 00:01:17,000
Musíme vypadnout.

10
00:01:41,920 --> 00:01:45,280
Jakube, přidej s těmi vidlemi,
ten kůň se sám nenakrmí.

11
00:01:51,000 --> 00:01:56,400
Zpomal s těmi vidlemi, mladý muži.
Když někdy pospícháš, jde ti to pomaleji.

12
00:02:02,280 --> 00:02:06,626
Za chvíli bude večeře, Matte.
-Dobře, jen to tady dokončíme.

13
00:02:06,630 --> 00:02:08,044
Nezapomeňte se umýt.

14
00:02:22,350 --> 00:02:23,305
Madam.

15
00:02:29,900 --> 00:02:30,900
Šerife.

16
00:02:32,920 --> 00:02:35,080
Jakube, dej na stůl prostírání místo mě.

17
00:02:38,320 --> 00:02:43,080
Co je, dva lovci se zase stříleli v salónu?
-Ne, Ilai Tate a Johny Hogan jsou zpátky.

18
00:02:46,120 --> 00:02:48,240
Jdi dovnitř, Gail.

19
00:02:51,080 --> 00:02:55,280
Tate si má přece odpykávat doživotí?
- Hogan zastřelil eskortu.

20
00:02:57,680 --> 00:03:03,240
Zjistil jsem to, když, Ben Barkins přišel
do šerifovi kanceláře s tím, že
viděl Ilaie krást slepice z jeho kurníku.

21
00:03:04,560 --> 00:03:06,600
Myslí si, že se utábořili
u vchodu do starého dolu.

22
00:03:07,680 --> 00:03:11,040
Ben chtěl na ně jít s brokovnicí.
........