1
00:00:02,340 --> 00:00:03,468
Voda

2
00:00:05,349 --> 00:00:07,546
Země

3
00:00:07,547 --> 00:00:08,492
Oheň

4
00:00:10,234 --> 00:00:12,250
Vzduch

5
00:00:12,627 --> 00:00:16,226
Moje babička mi vyprávěla
příběhy ze starých dob...

6
00:00:16,295 --> 00:00:17,955
...dob míru...

7
00:00:18,070 --> 00:00:21,711
...kdy Avatar udržoval rovnováhu mezi
Vodními kmeny, Zemním královstvím...

8
00:00:21,712 --> 00:00:23,996
...Ohnivým národem a Vzdušnými nomády.

9
00:00:24,431 --> 00:00:27,158
Ale to všechno se změnilo,
když Ohnivý národ zaútočil.

10
00:00:31,271 --> 00:00:34,866
Pouze Avatar ovládl všechny čtyři živly.

11
00:00:34,980 --> 00:00:38,035
Pouze on dokáže zastavit
nelítostné vládce ohně.

12
00:00:38,250 --> 00:00:41,730
Ale když ho svět nejvíce potřeboval, zmizel.

13
00:00:44,650 --> 00:00:48,768
Uplynulo sto let a Ohnivý národ
je blíž a blíž k vítězství ve válce.

14
00:00:49,477 --> 00:00:52,653
Před 2 lety, můj otec
a muži mého kmene vypluli...

15
00:00:52,654 --> 00:00:55,610
...do Zemního království pomoci bojovat
proti Ohnivému národu.

16
00:00:55,791 --> 00:00:58,273
Opustil mého bratra a mě, aby vedl náš kmen.

17
00:00:59,595 --> 00:01:03,834
...někteří lidé uvěřili, že se Avatar
mezi vzdušnými nomády nikdy znovu nezrodil...

18
00:01:04,074 --> 00:01:07,772
...a že kruh byl přerušen.
Ale já jsem neztratila naději.

19
00:01:07,909 --> 00:01:13,397
Stále věřím tomu,
že se Avatar nějak vrátí a zachrání svět.

20
00:01:13,400 --> 00:01:17,771
-=AVATAR=-
Legenda o Aangovi

21
00:01:21,800 --> 00:01:26,255
Kniha jedna: Voda
Kapitola první: Chlapec v ledovci

22
00:01:58,262 --> 00:02:00,057
Tentokrát mi neunikne.

........