1
00:00:00,500 --> 00:00:02,500
Voda

2
00:00:03,000 --> 00:00:04,300
Země

3
00:00:05,000 --> 00:00:05,800
Oheň

4
00:00:07,200 --> 00:00:08,000
Vzduch

5
00:00:09,400 --> 00:00:12,200
Před dávnými časy
spolu žily čtyři národy v harmonii.

6
00:00:13,500 --> 00:00:16,500
Vše se ale změnilo,
když Ohnivý národ zaútočil.

7
00:00:17,700 --> 00:00:21,377
Pouze Avatar, mistr všech čtyř živlů,
je mohl zastavit.

8
00:00:22,077 --> 00:00:24,200
Ale když ho svět potřeboval nejvíce - zmizel.

9
00:00:25,500 --> 00:00:31,000
Uplynulo sto let a můj bratr a já jsme našli
nového Avatara - vládce větru jménem Aang.

10
00:00:31,200 --> 00:00:33,200
A ačkoli jsou jeho dovednosti
ovládání vzduchu skvělé...

11
00:00:33,300 --> 00:00:36,200
...musí se ještě hodně učit,
než bude připraven kohokoli zachránit.

12
00:00:37,200 --> 00:00:40,000
Ale já věřím, že Aang dokáže zachránit svět.

13
00:00:41,219 --> 00:00:45,219
-=AVATAR=-
Legenda o Aangovi

14
00:00:46,209 --> 00:00:50,209
Kniha první: Voda
Kapitola druhá: Návrat Avatara

15
00:01:01,438 --> 00:01:02,438
Aang se vrátil!

16
00:01:11,200 --> 00:01:14,400
Věděl jsem to!
Přivolal jsi Ohnivé námořnictvo tou světlicí!

17
00:01:14,961 --> 00:01:16,961
Navádíš je přímo na nás, co?

18
00:01:17,000 --> 00:01:19,800
Aang nic neudělal, byla to nehoda.

19
00:01:20,200 --> 00:01:22,600
Jo, byli jsme na lodi, když jsme našli past.

20
00:01:23,100 --> 00:01:26,099
No a... padli jsme do ní.

21
00:01:26,100 --> 00:01:28,799
Kataro, nemělas chodit do na tu loď.

22
00:01:28,800 --> 00:01:31,800
Teď nám může hrozit všem nebezpečí.

23
00:01:32,000 --> 00:01:34,000
Katara za to nemůže, já jsem jí tam zavedl.
........