1
00:00:00,500 --> 00:00:02,500
Voda

2
00:00:03,000 --> 00:00:04,300
Země

3
00:00:05,000 --> 00:00:05,800
Oheň

4
00:00:07,200 --> 00:00:08,000
Vzduch

5
00:00:09,400 --> 00:00:12,200
Před dávnými časy
spolu žily čtyři národy v harmonii.

6
00:00:13,500 --> 00:00:16,500
Vše se ale změnilo,
když Ohnivý národ zaútočil.

7
00:00:17,700 --> 00:00:21,377
Pouze Avatar, mistr všech čtyř živlů,
je mohl zastavit.

8
00:00:22,077 --> 00:00:24,200
Ale když ho svět potřeboval nejvíce - zmizel.

9
00:00:25,500 --> 00:00:31,000
Uplynulo sto let a můj bratr a já jsme našli
nového Avatara - vládce větru jménem Aang.

10
00:00:31,200 --> 00:00:33,200
A ačkoli jsou jeho dovednosti
ovládání vzduchu skvělé...

11
00:00:33,300 --> 00:00:36,200
...musí se ještě hodně učit,
než bude připraven kohokoli zachránit.

12
00:00:37,200 --> 00:00:40,000
Ale já věřím, že Aang dokáže zachránit svět.

13
00:00:41,219 --> 00:00:45,219
-=AVATAR=-
Legenda o Aangovi

14
00:00:46,209 --> 00:00:50,209
Kniha první: Voda
Kapitola desátá: Jet

15
00:01:15,874 --> 00:01:16,941
Kde je Momo?

16
00:01:21,256 --> 00:01:22,262
Vydrž, Momo!

17
00:01:36,693 --> 00:01:37,784
Dobře, vy taky.

18
00:01:39,134 --> 00:01:40,712
Tohle by trvalo věčnost.

19
00:01:44,091 --> 00:01:44,835
Tohle funguje.

20
00:01:49,919 --> 00:01:52,969
Tohle jsou pasti Ohnivého národa,
poznáš je podle zpracování kovu.

21
00:01:53,115 --> 00:01:55,205
Raději sbalíme tábor a vyrazíme.

22
00:01:57,123 --> 00:01:58,965
Nene, tentokrát nepoletíme.

23
00:01:58,966 --> 00:01:59,966
Cože?
........