1
00:00:00,500 --> 00:00:02,500
Voda

2
00:00:03,000 --> 00:00:04,300
Země

3
00:00:05,000 --> 00:00:05,800
Oheň

4
00:00:07,200 --> 00:00:08,000
Vzduch

5
00:00:09,400 --> 00:00:12,200
Před dávnými časy
spolu žily čtyři národy v harmonii.

6
00:00:13,500 --> 00:00:16,500
Vše se ale změnilo,
když Ohnivý národ zaútočil.

7
00:00:17,700 --> 00:00:21,377
Pouze Avatar, mistr všech čtyř živlů,
je mohl zastavit.

8
00:00:22,077 --> 00:00:24,200
Ale když ho svět potřeboval nejvíce - zmizel.

9
00:00:25,500 --> 00:00:31,000
Uplynulo sto let a můj bratr a já jsme našli
nového Avatara - vládce větru jménem Aang.

10
00:00:31,200 --> 00:00:33,200
A ačkoli jsou jeho dovednosti
ovládání vzduchu skvělé...

11
00:00:33,300 --> 00:00:36,200
...musí se ještě hodně učit,
než bude připraven kohokoli zachránit.

12
00:00:37,200 --> 00:00:40,000
Ale já věřím, že Aang dokáže zachránit svět.

13
00:00:41,219 --> 00:00:45,219
-=AVATAR=-
Legenda o Aangovi

14
00:00:46,209 --> 00:00:50,209
Kniha první: Voda
Kapitola osmnáctá: Mistr ovládání vody

15
00:00:56,325 --> 00:01:00,230
Nechci si stěžovat,
ale nemůže Appa letět trochu výš?

16
00:01:02,400 --> 00:01:03,408
Mám nápad.

17
00:01:03,409 --> 00:01:07,232
Co kdybychom všichni nasedli na tvoje
záda, a ty bys nás odnesl na Severní pól?

18
00:01:07,233 --> 00:01:12,852
Strašně rád bych! Naskočte si všichni,
Sokka je připraven k odletu!

19
00:01:14,950 --> 00:01:17,198
Podívejte se, jsme všichni trošku
unavení a rozmrzelí...

20
00:01:17,260 --> 00:01:19,647
...protože už letíme dva dny v kuse.

21
00:01:19,750 --> 00:01:23,090
A kvůli čemu?
Severní vodní kmen ani nemůžeme najít.

22
00:01:23,100 --> 00:01:24,627
Nic tu na severu není.
........