1
00:00:03,196 --> 00:00:09,010
Black Books 2x01
The Entertainer/Zabávač

2
00:00:11,993 --> 00:00:18,710
Z angličtiny pre vás
preložila Babu :)

3
00:00:31,080 --> 00:00:33,958
- Ó, môj Bože.
- Nie je to super?

4
00:00:34,040 --> 00:00:36,429
Nie, je to smiešne.

5
00:00:36,520 --> 00:00:39,193
Načo si si to kúpila?
A prečo je to v mojom obchode?

6
00:00:39,280 --> 00:00:41,236
Manny povedal, že by som
si mala nájsť koníčka.

7
00:00:41,320 --> 00:00:44,312
Nebude to tu dlho, len potrebujú
navijak, aby mi to dostali do bytu.

8
00:00:44,400 --> 00:00:46,277
Ten klavír ťa omrzí
za desať minút.

9
00:00:46,360 --> 00:00:49,716
Nie. Jeden chlapík z Ruska
mi bude dávať hodiny.

10
00:00:49,800 --> 00:00:51,756
V jeho inzeráte sa písalo, že zatiaľ to
naučil každého.

11
00:00:52,360 --> 00:00:53,918
Takže.

12
00:00:54,000 --> 00:00:56,673
Už pracujem...

13
00:00:57,800 --> 00:00:59,597
73 hodín v kuse.

14
00:00:59,680 --> 00:01:01,750
- Idem sa naobedovať.
- To nemôžeš.

15
00:01:01,840 --> 00:01:05,594
Túto nepredávaj, je rezervovaná pre Williamsa,
dobre?

16
00:01:05,680 --> 00:01:08,990
- Kde je môj liek?
- Nie je to moja vina, že máš opicu.

17
00:01:09,080 --> 00:01:11,071
Je! Keby si bol normálny,

18
00:01:11,160 --> 00:01:14,709
nemusel by som toľko slopať.
Kde je oblátka?

19
00:01:14,800 --> 00:01:17,155
Hľadám "Modré piesky".

20
00:01:18,240 --> 00:01:19,719
Prepáčte.

21
00:01:19,800 --> 00:01:23,076
- Tá nie je na predaj!
- Oblátka, oblátka, oblátka!

22
00:01:23,160 --> 00:01:24,991
........