1
00:01:46,803 --> 00:01:48,504
V minulých dílech...

2
00:01:48,537 --> 00:01:50,504
Je to Soudný den číslo dvě?

3
00:01:50,537 --> 00:01:52,870
Travis Marshall.

4
00:01:52,903 --> 00:01:56,337
Profesorko Potterová. Vy byste asi
nevěděla o nějakém dobrém baru,

5
00:01:56,371 --> 00:01:58,204
kde bysme se mohli dnes
večer napít?

6
00:01:58,237 --> 00:02:00,204
Možná věděla.

7
00:02:02,070 --> 00:02:03,704
Tyhle kresby...

8
00:02:03,738 --> 00:02:06,671
patřily Gellarovi?

9
00:02:06,704 --> 00:02:08,704
Ne!

10
00:02:08,738 --> 00:02:11,704
Vypadá to, že se Bratr Sam po
tom všem nezměnil.

11
00:02:11,738 --> 00:02:12,704
Prosím opusťte pozemek.

12
00:02:12,738 --> 00:02:14,537
Ne bez našeho Nicka.

13
00:02:14,571 --> 00:02:17,338
Jsi hluchý?

14
00:02:22,837 --> 00:02:24,937
Vidíš, jak je to snadné?

15
00:02:29,437 --> 00:02:32,505
Vylez z auta a jdi pryč.

16
00:02:32,542 --> 00:02:34,837
Ať chce nebo nechce,
Travis mě dovede k tomu,

17
00:02:34,870 --> 00:02:37,371
který si zaslouží být na
mém stole.

18
00:02:48,104 --> 00:02:51,404
Většina lidí věří, že máme
svobodnou vůli,

19
00:02:52,929 --> 00:02:56,091
že si všichni volíme svou
vlastní cestu.

20
00:02:57,638 --> 00:03:00,738
Někdy je ta cesta jasná,

21
00:03:03,197 --> 00:03:05,288
někdy zase tak moc ne.

22
00:03:09,150 --> 00:03:11,337
Každý zvrat, každé otočení...

23
00:03:11,371 --> 00:03:14,337
může změnit náš směr.

24
........