1
00:00:02,043 --> 00:00:03,043
píseň: Ain't We Got Fun
autoři: Richard A. Whiting,
Raymond B. Egan, Gus Kahn

2
00:00:19,930 --> 00:00:21,598
Dobré odpoledne, Cedarville!

3
00:00:25,452 --> 00:00:28,505
Je mi nesmírnou ctí předat

4
00:00:28,572 --> 00:00:31,238
naše výroční ocenění
za službu naší obci

5
00:00:31,358 --> 00:00:33,758
jednomu z našich
nejmimořádnějších občanů.

6
00:00:33,878 --> 00:00:37,346
Takže, hodně z vás
ho možná zná

7
00:00:37,414 --> 00:00:41,083
jako Boba, trenéra našich
mladých baseballových šampiónů.

8
00:00:41,151 --> 00:00:42,986
A někteří ho možná znáte

9
00:00:43,053 --> 00:00:46,856
jako správce našeho
stipendijního fondu.

10
00:00:46,924 --> 00:00:50,159
Ale vím určitě, že ho všichni
znáte jako toho,

11
00:00:50,227 --> 00:00:52,128
kdo vlastní jedinou
čerpací stanici ve městě.

12
00:00:53,631 --> 00:00:55,197
Bob Harris!
Předstup před nás

13
00:00:55,265 --> 00:00:58,067
se svou celou
rozkošnou rodinkou!

14
00:01:00,938 --> 00:01:03,372
Bob Harris, přátelé!

15
00:01:03,440 --> 00:01:06,308
Bobe, tvoje aktivita pro obec,

16
00:01:06,376 --> 00:01:07,844
dobročinnost

17
00:01:07,912 --> 00:01:11,614
a charakter představuje
to nejlepší, co může Cedarville nabídnout.

18
00:01:11,682 --> 00:01:14,116
Prosím, přijmi toto jménem nás všech

19
00:01:14,184 --> 00:01:15,317
a věz, že tě máme všichni moc rádi.

20
00:01:47,451 --> 00:01:50,553
Jsi v pořádku?

21
00:01:50,621 --> 00:01:51,854
Bobe?

22
00:01:57,628 --> 00:01:59,295
Rozmáčkneš mě!

........