1
00:01:08,774 --> 00:01:10,443
Na co čekáš?

2
00:01:15,525 --> 00:01:17,172
Tamhle je letadlo! Pozor!

3
00:01:17,210 --> 00:01:20,502
Zmiz!
Za tebou je letadlo!

4
00:01:23,416 --> 00:01:25,416
Pozor! Letadlo!

5
00:01:30,222 --> 00:01:32,989
Pozor! Pozor!
Kryj se!

6
00:02:03,669 --> 00:02:07,069
HAWAII FIVE-0 2x08 - Lapa'au (Healing)
Přeložila channina

7
00:02:30,728 --> 00:02:33,228
<i>Tohle místo...</i>

8
00:02:34,654 --> 00:02:39,457
<i>Neměj strach, příteli.</i>

9
00:02:39,485 --> 00:02:41,459
<i>Nemůžu.</i>

10
00:02:46,633 --> 00:02:50,603
Víš, kámo, musím ti říct, že by mě tvé
ninja dovednosti ohromily víc,

11
00:02:50,637 --> 00:02:54,170
za A) kdyby bylo zamčeno,
a za B) kdybys nevolal kvůli číslu pokoje.

12
00:02:54,206 --> 00:02:57,678
Promiň, že jsem tě zklamal.
Příště přijdu oknem, ano? Počkej chvilku.

13
00:02:57,710 --> 00:02:59,740
- Tady žádná okna nejsou.
- Prokaž mi laskavost, prosím.

14
00:02:59,779 --> 00:03:02,116
Dobře, tohle je samozřejmě dočasné,
než si najdu něco jiného,

15
00:03:02,149 --> 00:03:04,782
- ale co je důležitější, tady nestraší.
- Nestraší?

16
00:03:04,818 --> 00:03:06,618
Projeď tenhle byt modrým světlem

17
00:03:06,646 --> 00:03:09,686
a to poslední, co tě bude trápit,
jsou duchové, kamaráde.

18
00:03:09,722 --> 00:03:11,022
Chápeš, co myslím?

19
00:03:12,291 --> 00:03:15,752
Na co koukáš?
<i>Můj nepřítel</i>?

20
00:03:15,795 --> 00:03:19,095
To je paráda. Jako bych
byl ve stroji času.

21
00:03:19,132 --> 00:03:22,367
V maličkatém, vážně špatně
vyzdobeném stroji času.

22
00:03:22,395 --> 00:03:24,002
Dobře.
........