1
00:00:01,050 --> 00:00:02,923
<i>Já čekám jen,</i>

2
00:00:02,924 --> 00:00:04,562
<i>kdy už zmizí...</i>

3
00:00:04,563 --> 00:00:07,889
<i>samý sex a násilí z televizí.</i>

4
00:00:07,890 --> 00:00:11,573
<i>Kde starý dobrý hodnoty jsou?</i>

5
00:00:11,574 --> 00:00:14,146
<i>Nám nezbývá než se ptát.</i>

6
00:00:14,601 --> 00:00:17,802
<i>Ženatej chlap nejlíp se má.</i>

7
00:00:17,942 --> 00:00:21,203
<i>Když ho botka tlačí,
vyjmenuje radši</i>

8
00:00:21,204 --> 00:00:24,606
<i>všechno, co mu
nejvíc zabrat dá.</i>

9
00:00:24,607 --> 00:00:25,404
<i>Ten</i>

10
00:00:25,405 --> 00:00:26,250
<i>Ten se</i>

11
00:00:26,251 --> 00:00:27,085
<i>Ten se nej</i>

12
00:00:27,086 --> 00:00:27,901
<i>Ten se nejlíp</i>

13
00:00:27,902 --> 00:00:29,981
<i>Ten se nejlíp má!</i>

14
00:00:29,982 --> 00:00:33,801
<i>Překlad, korekce a časování: bakeLit
www.familyguy.cz</i>

15
00:00:35,015 --> 00:00:38,502
Když mi ten doktor píchl injekci,
zachoval jsem se velmi statečně, že, Lois?

16
00:00:38,503 --> 00:00:40,265
Ano, Petere, velmi statečně.

17
00:00:40,266 --> 00:00:44,570
Přes to, že jsem věděl, že mi tu injekci
píchne, pořád jsem se mu díval do očí

18
00:00:44,571 --> 00:00:46,716
a povídal mu
o svých plánech na léto.

19
00:00:46,717 --> 00:00:50,161
Vedl sis moc dobře.
Vidíš, Petere? Nebylo to tak hrozné.

20
00:00:50,162 --> 00:00:54,607
Až na to, že jsem musel v čekárně
sedět vedle tý uřvaný autistický paní.

21
00:01:05,034 --> 00:01:07,931
Nevím, co vám schází!
Nedokážu vám pomoct.

22
00:01:08,728 --> 00:01:12,429
Zdravíčko. Prosím vás, nejspíš
jsem se ztratil. Pomůžete mi?

23
00:01:12,430 --> 00:01:14,854
........