1
00:00:51,676 --> 00:00:57,277
<i>1860 - nekonečné kolóny sa
presúvali na západ.</i>

2
00:00:57,376 --> 00:01:03,277
<i>Celé rodiny, starí i mladí,
ľudia so snami,</i>

3
00:01:03,280 --> 00:01:10,277
<i>hrnuli sa na západ do novej zeme.
Napádaní indiánmi, cez hory a pustiny,</i>

4
00:01:10,280 --> 00:01:18,277
<i>hlad i smäd ich nemohli
zastaviť.</i>

5
00:01:18,280 --> 00:01:27,277
<i>Boli to ľudia, čo spojili svoj
osud s novým územím -</i>

6
00:01:27,280 --> 00:01:31,000
<i>ARIZONA!</i>

7
00:03:05,376 --> 00:03:08,277
Tu je. Tuscon.

8
00:03:09,013 --> 00:03:10,776
Tuscon je pred nami!

9
00:03:11,215 --> 00:03:13,479
- Kde?
- Tam.

10
00:03:19,990 --> 00:03:21,855
Nie je veľmi pekný, že?

11
00:03:21,992 --> 00:03:24,085
- Aspoň nás ochráni pred indiánmi.
- Áno.

12
00:03:24,428 --> 00:03:26,988
Určite je to dobrý pocit
ľahnúť si do hotelovej postele.

13
00:03:27,098 --> 00:03:28,463
- Ideme.
- Čo?

14
00:04:03,968 --> 00:04:05,993
Veľmi pekné vidieť priateľských
indiánov.

15
00:04:06,537 --> 00:04:08,402
To sú Papago.

16
00:04:08,906 --> 00:04:11,170
Nenávidia Apačov viac než ja.

17
00:04:13,010 --> 00:04:17,003
Pozri tam.
Mesto sa každým dňom rozvíja.

18
00:04:24,588 --> 00:04:27,580
U nás by tomu povedali, že robí
koláče z blata.

19
00:04:28,125 --> 00:04:30,059
Čo robia s tým hniezdom
po dokončení?

20
00:04:30,127 --> 00:04:31,389
No, oni...

21
00:04:32,263 --> 00:04:35,130
pravdepodobne odídu.

22
00:04:43,808 --> 00:04:45,275
Pozri tam.
........