1
00:00:35,212 --> 00:00:39,015
<i>* there was a red brick road where I grew up on *
(Tam kde jsem vyrost byla jedna cihlová cesta)</i>

2
00:00:39,082 --> 00:00:43,452
<i>* and a pretty stone wall around a fragrant lawn *
(a pěkná kamenná zeď kolem voňavého trávníku,)</i>

3
00:00:43,520 --> 00:00:47,490
<i>* fish in the pond that sparkled in the dawn *
(ryba v rybníčku, který se třpytil za svítání,)</i>

4
00:00:47,557 --> 00:00:48,524
<i>* but it ain't no more *
(ale už to tak není.)</i>

5
00:00:48,593 --> 00:00:49,726
<i>* it's all gone gone gone *
(Je to všechno pryč pryč pryč,)</i>

6
00:00:49,794 --> 00:00:51,361
<i>* whoa *
(Hou,)</i>

7
00:00:51,429 --> 00:00:53,964
<i>* ram it cram it grand slam it *
(vyhoď to, znič to, pořádně s tím bouchni,)</i>

8
00:00:54,032 --> 00:00:55,932
<i>* break up the concrete *
(rozbij ten beton,)</i>

9
00:00:56,000 --> 00:00:57,901
<i>* prod it sod it metal-rod it *
(píchni do toho, uvař to, slisuj to,)</i>

10
00:00:57,969 --> 00:00:59,102
<i>* break up the concrete *
(rozbij ten beton.)</i>

11
00:01:01,906 --> 00:01:02,973
<i>(Deg-deg-deg-deg)</i>

12
00:01:03,041 --> 00:01:04,207
<i>(dega-dega-dega-dega)</i>

13
00:01:12,250 --> 00:01:16,253
<i>* and the depot over there right next to the tracks *
(a skladiště hned vedle kolejí,)</i>

14
00:01:16,320 --> 00:01:18,889
<i>* that the slaves put down while breaking their backs *
(které tam položili otroci a málem při tom umřeli.)</i>

15
00:01:18,956 --> 00:01:20,323
<i>(Hou,)</i>

16
00:01:20,391 --> 00:01:22,626
<i>* ram it cram it grand slam it *
(vyhoď to, znič to, pořádně s tím bouchni,)</i>

17
00:01:22,693 --> 00:01:25,062
<i>* break up the concrete *
(rozbij ten beton,)</i>

18
00:01:25,129 --> 00:01:26,496
<i>* prod it sod it metal rod it *
(píchni do toho, uvař to, slisuj to,)</i>

19
00:01:26,564 --> 00:01:28,498
<i>* break up the concrete *
(rozbij ten beton,)</i>

20
00:01:28,566 --> 00:01:30,834
<i>* thwack it crack it lineback it *
(tluč to, zlom to, přeraz to,)</i>

21
00:01:30,902 --> 00:01:32,669
<i>* break up the concrete *
........