1
00:00:50,115 --> 00:00:51,715
Dr. Curan, předpokládám?

2
00:00:58,522 --> 00:01:00,457
Pracujete mimo svůj domov.

3
00:01:00,525 --> 00:01:02,027
Myslím, že to je skvělé.

4
00:01:02,095 --> 00:01:04,230
No, starám se povětšinou
o rodiny v okolí.

5
00:01:04,297 --> 00:01:06,200
Je to pohodlné pro ně i pro mě.

6
00:01:06,267 --> 00:01:07,401
A pro vaši ženu.

7
00:01:07,469 --> 00:01:09,804
Nejsem ženatý, teď právě ne.

8
00:01:09,872 --> 00:01:11,840
Kde jste říkala, že jste se
o mně doslechla?

9
00:01:11,908 --> 00:01:14,042
O mé přítelkyně Nabby Pierceové?

10
00:01:14,110 --> 00:01:15,511
Spravil jste jí kaz.

11
00:01:15,578 --> 00:01:17,145
Říkala, že jste byl velmi dobrý.

12
00:01:17,213 --> 00:01:19,314
Nabby, ano, milé děvče,

13
00:01:20,482 --> 00:01:22,150
Nabby také říkala,

14
00:01:22,218 --> 00:01:24,153
že občas přijímáte speciální dohody

15
00:01:24,220 --> 00:01:26,889
a dívkami, které jsou trochu bez peněz.

16
00:01:26,956 --> 00:01:28,523
Vy nemáte žádné peníze?

17
00:01:28,591 --> 00:01:29,858
Moc ne.

18
00:01:29,925 --> 00:01:32,660
Zkouším si vybudovat jméno.

19
00:01:32,728 --> 00:01:34,429
Jsem herečka.

20
00:01:34,496 --> 00:01:35,996
Budu slavná.

21
00:01:36,064 --> 00:01:38,198
Všichni to říkají.

22
00:01:38,266 --> 00:01:41,002
Jednoho dne mě můžete očekávat
na stříbrném plátně.

23
00:01:42,604 --> 00:01:45,640
Myslíte, že bychom se mohli dohodnout

24
00:01:45,708 --> 00:01:47,976
na oboustranně výhodném vyrovnání,

25
........