1
00:00:00,000 --> 00:00:01,000
<b>clone-wars.cz uvádí:
</b>

2
00:00:01,001 --> 00:00:06,000
<b>clone-wars.cz uvádí:
STAR WARS: Klonové války</b>

3
00:00:12,000 --> 00:00:15,500
<i>Kam kráčíme vždy odráží, odkud jsme přišli.</i>

4
00:00:17,200 --> 00:00:19,772
<i>Mírumilovná planeta.</i>

5
00:00:19,773 --> 00:00:24,600
<i>Kolonie řemeslníků planety Kiros
vytvořila společnost bez nutnosti zbraní.</i>

6
00:00:24,601 --> 00:00:28,150
<i>Namísto války se rozhodli
pokračovat po cestě umění a krásy.</i>

7
00:00:28,151 --> 00:00:35,000
<i>Ale v Klonových válkách jsou
i mírumilovné světy nuceny měnit strany.</i>

8
00:00:35,452 --> 00:00:40,218
Pravdou je, že mezi námi prostě není
jediného válečníka, mistře Yodo.

9
00:00:40,219 --> 00:00:42,966
A válečný konflikt nás zničí.

10
00:00:42,967 --> 00:00:46,431
Pokud budeme schopni,
budeme s hrabětem Dooku vyjednávat.

11
00:00:46,432 --> 00:00:51,055
<i>Dookuovi věřit vy nemůžete.
Pomoc já vám pošlu.</i>

12
00:00:51,056 --> 00:00:54,000
Obávám se,
že už je příliš pozdě.

13
00:00:55,201 --> 00:00:58,758
Separatisté už dorazili.

14
00:01:28,900 --> 00:01:33,120
Hrabě Dooku, v této válce
jsme se rozhodli zůstat neutrální.

15
00:01:33,121 --> 00:01:36,079
Proč jste vůči nám zahájil
tuto invazi?

16
00:01:36,080 --> 00:01:39,399
Pohlížejte na naši přítomnost
jako na mírumilovnou okupaci.

17
00:01:39,400 --> 00:01:42,700
Pro vaši ochranu,
stejně, jako naši.

18
00:01:42,701 --> 00:01:46,397
Slyšel jsem se tragické příběhy
o světech lapených mezi vašimi droidy

19
00:01:46,398 --> 00:01:49,733
a jejich klony.
Co moji lidé?

20
00:01:49,734 --> 00:01:52,492
Jelikož vám nemohu zaručit,
že nedojde k bojům,

21
00:01:52,493 --> 00:01:55,637
nabízím vašim lidem azyl.

........