1
00:00:02,518 --> 00:00:05,122
Si si tým istá, Scootaloo?

2
00:00:05,463 --> 00:00:08,582
Ešte nikdy som nepočula
o poníkovskom zip liningu.

3
00:00:09,142 --> 00:00:12,187
Ja tiež nie, ale Spike hovoril, že to je super!

4
00:00:29,086 --> 00:00:30,483
Vidíte niečo?

5
00:00:33,362 --> 00:00:36,754
Miazga a ihličie, ale žiadne znamienko.

6
00:00:37,206 --> 00:00:38,520
Plán B?

7
00:00:39,388 --> 00:00:42,965
Jasné. Viete kde by sme o takomto
čase mohli nájsť delo?

8
00:00:45,803 --> 00:00:47,075
Nemá to zmysel!

9
00:00:47,076 --> 00:00:50,516
Nech sa snažíme v čomkoľvek, vždy skončíme bez znamienok.

10
00:00:51,016 --> 00:00:54,097
A prekvapivo niekedy aj zašpinené miazgou.

11
00:00:54,266 --> 00:00:56,547
Možno by sme mali skúšať niečo bezpečnejšie.

12
00:00:56,548 --> 00:00:57,891
Ako napríklad testovanie vankúšov.

13
00:00:57,892 --> 00:00:59,360
Alebo voňanie kvetov.

14
00:01:01,584 --> 00:01:04,235
Mesto je plné poníkov,
ktoré už majú znamienka.

15
00:01:04,236 --> 00:01:06,109
Prečo sa ich neopýtame ako ich získali?

16
00:01:06,502 --> 00:01:08,767
To je super *bezpečný* nápad.

17
00:01:09,603 --> 00:01:12,697
Áno! A môžeme začať s tým
najcoolovejším poníkom v Ponyville.

18
00:01:13,189 --> 00:01:14,970
-Applejack!
-Rarity!

19
00:01:14,982 --> 00:01:17,287
Ale no tak dievčatá, povedala som "coolový"!

20
00:01:17,288 --> 00:01:18,705
Veď viete o kom hovorím.

21
00:01:18,706 --> 00:01:20,913
Je rýchla. Je silná.

22
00:01:21,141 --> 00:01:23,009
Ničoho sa nebojí!

23
00:01:23,894 --> 00:01:25,216
Pinkie Pie?

24
00:01:25,717 --> 00:01:29,051
Nie! Najlepší letec čo kedy prišiel z Cloudsdale.
........