1
00:00:00,374 --> 00:00:03,995
Překlad: janica
www.videacesky.cz

2
00:00:04,545 --> 00:00:06,434
Noemova archa

3
00:00:07,206 --> 00:00:14,532
Stalo se pak, když se počali množiti lidé
na zemi a dcery se jim zrodily,

4
00:00:14,652 --> 00:00:19,754
že vidouce synové Boží dcery lidské
brali sobě ženy ze všech, kteréž oblibovali.

5
00:00:20,495 --> 00:00:22,739
Podívej se tamhle na tu kočičku.

6
00:00:22,859 --> 00:00:25,404
Jo, ženy tady v nebi jsou o ničem.

7
00:00:25,524 --> 00:00:27,139
To se dá čekat, ne?

8
00:00:28,426 --> 00:00:30,685
Čau, bejby. Už jsi měla někdy
co dočinění s andělem?

9
00:00:31,224 --> 00:00:32,825
No tak, děcka!

10
00:00:33,528 --> 00:00:35,024
Radši si skočím pro poštu.

11
00:00:43,162 --> 00:00:47,860
Ale viděl Hospodin,
an se rozmnožuje zlost lidská na zemi.

12
00:00:48,115 --> 00:00:49,132
Co to...?!

13
00:00:49,252 --> 00:00:52,143
Odejdu na minutu a země jest plna zla?!

14
00:00:52,263 --> 00:00:54,976
Lituji, že učinil jsem člověka na zemi.

15
00:00:55,096 --> 00:00:57,985
Blbá ženská!
Prý abych se nějak zabavil...

16
00:00:58,763 --> 00:01:02,279
Vyhladím z země člověka,
kteréhož jsem stvořil,

17
00:01:02,399 --> 00:01:06,819
od člověka až do hovada,
až do zeměplazu, až i do ptactva nebeského.

18
00:01:06,939 --> 00:01:10,170
Ačkoliv nekonají vskutku žádné zlo.

19
00:01:11,959 --> 00:01:13,620
Jsou to komplicové!

20
00:01:15,193 --> 00:01:16,749
To si budu namlouvat.

21
00:01:17,048 --> 00:01:20,609
Ale Noe našel milost před Hospodinem.

22
00:01:20,864 --> 00:01:21,896
Noe!

23
00:01:22,016 --> 00:01:27,501
Konec všelikého těla přichází přede mne,
nebo naplněna jest země nepravostí od nich
........