1
00:00:00,399 --> 00:00:04,021
Překlad: janica
www.videacesky.cz

2
00:00:05,007 --> 00:00:06,922
Sodoma a Gomora

3
00:00:07,879 --> 00:00:09,574
Tak jo. Tam to vypadá dobře.

4
00:00:11,070 --> 00:00:12,846
Tamhle je to taky bez problémů.

5
00:00:14,246 --> 00:00:15,921
Tak na to bych se podíval.

6
00:00:18,315 --> 00:00:21,347
To vůbec nevypadá dobře
pro obyvatele Sodomy a Gomory!

7
00:00:21,467 --> 00:00:23,940
Hřích jejich obtížen jest náramně.

8
00:00:24,060 --> 00:00:26,560
Pryč s nima!

9
00:00:26,680 --> 00:00:27,661
Počkat...

10
00:00:27,781 --> 00:00:30,764
Po mé přehnané reakci na to jablko, věž

11
00:00:30,884 --> 00:00:36,245
a zabití všeho živého potopou
bych tohle měl víc prošetřit...

12
00:00:36,365 --> 00:00:37,625
Děti!

13
00:00:38,119 --> 00:00:39,348
Ano, otče?

14
00:00:39,468 --> 00:00:41,662
Chci, abyste navštívily Sodomu a Gomoru.

15
00:00:41,782 --> 00:00:44,366
Zjistěte, jestli tam žijí dobří lidé,
než ta města zničím.

16
00:00:44,486 --> 00:00:45,786
Zase ničení...

17
00:00:45,906 --> 00:00:47,765
Proč to nemůžeš prostě nechat být?

18
00:00:47,885 --> 00:00:49,122
Nepokoušej mě!

19
00:00:49,242 --> 00:00:50,095
A teď mažte!

20
00:00:50,215 --> 00:00:51,579
Chjo!

21
00:00:51,976 --> 00:00:54,832
Přišli pak dva andělé do Sodomy.

22
00:00:55,424 --> 00:00:57,307
Kam máte namířeno, chlapci?

23
00:00:57,427 --> 00:00:59,509
- Tady to vypadá dost...
- Bídně?

24
00:00:59,629 --> 00:01:01,152
Vy jste ale fešáci.
........