1
00:00:03,143 --> 00:00:06,154
Ahoj. Zmenil zas Sheldon heslo na Wi-Fi ?

2
00:00:06,706 --> 00:00:08,915
Ano, je to
"Penny už vyžrala naše jedlo,

3
00:00:08,916 --> 00:00:11,517
môže zaplatiť za Wi-Fi."

4
00:00:12,271 --> 00:00:13,638
Bez medzier.

5
00:00:13,640 --> 00:00:14,939
OK.

6
00:00:14,941 --> 00:00:16,741
Ak ma nedokážeš prinútiť
jesť vaše jedlo,

7
00:00:16,743 --> 00:00:18,776
ako ti napadne, že ma donútiš
prestať používať vaše pripojenie ?

8
00:00:18,778 --> 00:00:21,112
Verím, že si schopná veľlkých zmien


9
00:00:21,114 --> 00:00:25,516
Ako keď som ťa konečne
prinútil prestať hovoriť "Valentín!"

10
00:00:26,619 --> 00:00:27,759
Chceš počuť niečo zvláštne?

11
00:00:27,784 --> 00:00:28,587
Iste.

12
00:00:28,588 --> 00:00:30,321
V roku 2000,

13
00:00:30,323 --> 00:00:35,627
Bol pápež Ján Pavol II menovaný
čestným členom Harlem Globetrotter.

14
00:00:37,429 --> 00:00:39,831
O čom to hovoríš?

15
00:00:39,833 --> 00:00:42,967
Spýtal si sa Penny,
či chce počuť niečo zvláštne.

16
00:00:42,969 --> 00:00:45,570
Áno, pretože mám niečo zvláštne,
čo jej chcem povedať.

17
00:00:45,572 --> 00:00:47,005
Oh.

18
00:00:47,007 --> 00:00:49,240
Myslel som, že je to nejaká hra.

19
00:00:50,075 --> 00:00:51,843
Čo máš ty?

20
00:00:51,845 --> 00:00:53,978
Jeden chlapík,
Jimmy Speckerman,

21
00:00:53,980 --> 00:00:56,214
zvykol ma šikanovať
na strednej.

22
00:00:56,216 --> 00:00:58,182
Poslal mi na Facebooku správu.

23
00:00:58,184 --> 00:01:00,551
........