1
00:03:39,819 --> 00:03:43,186
Nazdar, Lungu? Co tě sem přivádí?

2
00:03:44,090 --> 00:03:45,523
Chceš, abych se s tebou napil?

3
00:03:48,595 --> 00:03:51,928
Někdo mě sleduje,
detektive. Chce mě zabít.

4
00:03:59,339 --> 00:04:02,069
Myslíš to vážně? Neviděl jsem
nikoho, že by tě sledoval.

5
00:04:08,881 --> 00:04:10,173
Tahle mě pronásleduje.

6
00:04:17,056 --> 00:04:19,081
Máš její fotku. Tak víš, kdo to je.

7
00:04:19,659 --> 00:04:20,887
Proč si to nenahlásil na policii?

8
00:04:22,195 --> 00:04:23,560
Nevím, kdo to je.

9
00:04:24,030 --> 00:04:25,224
Kde si vzal tu fotku?

10
00:04:28,067 --> 00:04:30,365
Do toho ti nic není.
Jen chci, abys jí našel.

11
00:04:30,937 --> 00:04:31,733
Řekni jí,

12
00:04:31,804 --> 00:04:34,170
že s tím nemám nic
společného a ať mě nezabíjí.

13
00:04:37,710 --> 00:04:41,009
Chce tě zabít? Proč?

14
00:04:43,683 --> 00:04:44,707
To nevím.

15
00:04:45,918 --> 00:04:47,818
Víš, kde bydlí?

16
00:04:48,921 --> 00:04:52,584
Ne. Kdybych věděl, kde bydlí,
nepotřeboval bych tvojí pomoc.

17
00:05:00,800 --> 00:05:02,097
Ty tu dívku pronásleduješ, že jo?

18
00:05:02,235 --> 00:05:03,827
Nevíš, kde bydlí,

19
00:05:03,903 --> 00:05:05,962
takže si sem přišel s chabou
historkou, že tě chce zabít

20
00:05:06,306 --> 00:05:08,069
a já ti mám zjistit její adresu?

21
00:05:09,442 --> 00:05:14,277
Ne!... Ano, doopravdy mě pronásleduje.

22
00:05:14,714 --> 00:05:16,272
Nevím, o čem to mluvíš.

23
00:05:17,417 --> 00:05:22,719
Hej, jsi opilý? Jdi domů.

24
00:05:23,222 --> 00:05:26,385
........