1
00:00:19,108 --> 00:00:24,108
<i>Čína před sto lety... Války
oslabily vládnoucí dynastii Qing.

2
00:00:24,108 --> 00:00:29,108
<i>Opium ukradlo lidem zdraví a hrdost.
Dvůr považoval Boxerské rebely

3
00:00:29,108 --> 00:00:32,608
<i>za poslední naději pro
Čínu jak odrazit cizince.

4
00:00:34,408 --> 00:00:38,408
<i>V té době společenství bankéřů
ze severní provincie Shanxi

5
00:00:38,408 --> 00:00:42,408
<i>založilo bankovní impérium
známé jako Čínský Wall Street.

6
00:01:15,608 --> 00:01:17,508
Vesmír je tak rozsáhlý,

7
00:01:18,278 --> 00:01:19,973
lidé tak malí.

8
00:01:22,315 --> 00:01:24,340
Jak by měl člověk žít svůj život?

9
00:03:02,215 --> 00:03:06,481
<i>Čína, Střední říše, má vlast,

10
00:03:06,653 --> 00:03:10,007
<i>kde se nesou mé sny
mezi bolestí a něhou.

11
00:03:10,156 --> 00:03:12,454
<i>Mé drahé děti,

12
00:03:12,625 --> 00:03:17,153
<i>čas rozmazal mé vzpomínky,

13
00:03:17,330 --> 00:03:21,494
<i>ale vůně, barvy, zvuky zůstávají...

14
00:03:21,668 --> 00:03:25,502
<i>Ah... a můj třetí starší bratr...

15
00:03:28,441 --> 00:03:30,807
<i>V našem rodném městě

16
00:03:31,010 --> 00:03:32,634
<i>vlastní naše rodina banku.

17
00:03:32,679 --> 00:03:36,775
<i>V tomto oboru podnikáme
již přes sto let.

18
00:03:42,655 --> 00:03:45,283
Poplatek za převod je 75 taelů.

19
00:03:45,458 --> 00:03:46,891
Tady je váš šek na 5 000 taelů

20
00:03:47,060 --> 00:03:51,087
který má být vyplacen
v Japonsku s tří denní lhůtou.

21
00:03:51,264 --> 00:03:52,891
Dávejte na něj pozor, prosím.

22
00:03:56,336 --> 00:03:59,499
Dobrý obchodník je spravedlivý.

23
00:03:59,672 --> 00:04:03,369
<i>Váš pradědeček Lord Kang byl členem

........