1
00:00:04,500 --> 00:00:08,460
Střední Evropa v běhu času...

2
00:00:09,460 --> 00:00:13,220
Země, která se dlouho nemohla sjednotit

3
00:00:14,460 --> 00:00:19,300
Lidé, kteří se teprve v běhu
staletí stali Němci

4
00:00:22,860 --> 00:00:24,660
Kdo jsme?

5
00:00:26,060 --> 00:00:28,060
Odkud přicházíme?

6
00:00:29,220 --> 00:00:32,260
Otázky o historii Němců

7
00:00:33,460 --> 00:00:35,460
Za revoluci!

8
00:00:36,460 --> 00:00:38,460
Za demokracii!

9
00:00:39,060 --> 00:00:40,540
Za republiku!

10
00:00:49,060 --> 00:00:51,420
Stojí proti sobě dva protivníci.

11
00:00:51,580 --> 00:00:53,060
Kde jste?

12
00:00:53,220 --> 00:00:54,980
Král a povstalec.

13
00:00:55,140 --> 00:00:56,620
Svoboda!

14
00:00:56,780 --> 00:01:01,380
V této době ještě nejsou žádní Němci,
ale pouze Frankové a Sasové.

15
00:01:02,140 --> 00:01:06,780
Když se Widukind, saský povstalec,
nechal konečně pokřtít,

16
00:01:06,940 --> 00:01:11,060
franský král Karel Veliký se přiblížil
svému velkému cíli:

17
00:01:11,620 --> 00:01:14,420
Křesťanské říši.

18
00:01:27,460 --> 00:01:31,780
Posvátné místo v saských lesích.

19
00:01:31,940 --> 00:01:35,500
Posvátné místo starého
germánského náboženství.

20
00:01:35,660 --> 00:01:39,060
Irminsul legendární saský sloup,

21
00:01:39,220 --> 00:01:41,540
symbol spojení nebe a země,

22
00:01:41,700 --> 00:01:44,100
bohů a lidí.

23
00:01:47,660 --> 00:01:52,140
Sosebenrenki, soseblurtrenki, soselidirenki ...

24
00:01:52,580 --> 00:01:54,300
To je to místo,
........