1
00:49:56,647 --> 00:49:58,881
Nejsem malá holka.

2
00:50:13,997 --> 00:50:16,693
A ty mi neříkej malá holka.

3
00:55:02,439 --> 00:55:03,832
Dobrý den.

4
00:55:07,281 --> 00:55:10,711
- Snad jsme se na něčem dohodli?
- Já vím, promiň.

5
00:55:10,756 --> 00:55:13,333
Přijdeš sem, kde mám rodinu.

6
00:55:13,534 --> 00:55:15,534
S Němci v patách?

7
00:55:21,697 --> 00:55:23,569
Ocenili bychom pomoc.

8
00:55:23,872 --> 00:55:25,879
Velice vám děkujeme.

9
00:55:27,022 --> 00:55:28,937
- Jistě.
- Promiňte.

10
00:57:42,231 --> 00:57:45,402
Máš šnaps?
Mí muži se potřebují napít.

11
00:57:51,106 --> 00:57:53,229
Joergu, přines něco k pití.

12
00:57:54,606 --> 00:57:57,190
Pověz mi, komu tu pomáháš.

13
00:57:57,864 --> 00:57:59,654
Já vám nerozumím.

14
00:58:00,097 --> 00:58:02,237
Prohledejte farmu!

15
00:58:08,272 --> 00:58:12,200
Víš, že musíš poslouchat příkazy
německé armády?

16
00:58:12,522 --> 00:58:14,298
Ano, to vím.

17
00:58:14,597 --> 00:58:17,116
Jenom neubližujte mé rodině.

18
00:58:18,722 --> 00:58:20,712
Komu pomáháš?

19
00:58:26,564 --> 00:58:28,321
Pojď sem.

20
00:58:29,722 --> 00:58:33,253
Řekni nám, co chceme vědět,
a my odejdeme.

21
00:58:35,539 --> 00:58:39,433
Všichni pojďte sem.
Tak, shromážděte se tady.

22
00:58:39,706 --> 00:58:41,382
Chci ti pomoci.

23
00:58:41,839 --> 00:58:43,680
Tohle je tvoje žena?

24
00:58:43,972 --> 00:58:46,063
........