1
00:00:08,135 --> 00:00:11,170
Důkaz nepodporuje nález soudu,

2
00:00:11,171 --> 00:00:13,772
že můj klient je vinnen z přípravy vraždy.

3
00:00:13,773 --> 00:00:16,308
Alicio? Alicio?

4
00:00:16,309 --> 00:00:17,909
Alicio?

5
00:00:20,079 --> 00:00:21,480
Vaše Ctihodnosti, soud skončil.

6
00:00:21,481 --> 00:00:23,282
Porota vyslechla důkazy.

7
00:00:23,283 --> 00:00:25,284
Teď tady jde jenom o

8
00:00:25,285 --> 00:00:27,352
Vaše pokyny porotě, toť vše...

9
00:00:27,353 --> 00:00:28,887
A o tom se tady dohadujeme, Vaše Ctihodnosti...
Pane Agosi?

10
00:00:28,888 --> 00:00:31,322
Vím, že skákání do řeči je dnešní moderní

11
00:00:31,323 --> 00:00:33,824
standardní způsob vyjadřování,
ale pamatujete si, co jsem o tom říkal?

12
00:00:33,825 --> 00:00:35,593
Řekl jste, že se vám to nelíbí.

13
00:00:35,594 --> 00:00:37,261
Ano. A pokud byste to ještě někdy udělal?

14
00:00:37,262 --> 00:00:38,862
Budu se muset posadit.
Správně.

15
00:00:38,863 --> 00:00:40,063
Děkuji, Vaše Ctihodnosti.

16
00:00:40,064 --> 00:00:41,965
Obžaloba se obává, že by prohráli,

17
00:00:41,966 --> 00:00:43,334
pokud by šlo o případ vraždy prvního stupně.

18
00:00:43,335 --> 00:00:44,568
Máme pro ně pochopení.

19
00:00:44,569 --> 00:00:47,103
Ani si nemyslíme, že by na tom postavili případ.

20
00:00:47,104 --> 00:00:48,137
Náš klient

21
00:00:48,138 --> 00:00:49,472
je nevinný.

22
00:00:49,473 --> 00:00:51,140
Strážnička Fisherová
nezabila svého manžela.

23
00:00:51,141 --> 00:00:52,676
Nevzala si služební zbraň

24
00:00:52,677 --> 00:00:54,711
a nestřelila ho do hlavy.

........