1
00:00:27,594 --> 00:00:29,323
- Posledných 10 minút.
- Všetko je ok.

2
00:00:29,396 --> 00:00:31,887
- Čo tvoje lieky?
- Už na tom pracujem, mami.

3
00:01:50,610 --> 00:01:51,804
House!

4
00:01:52,779 --> 00:01:55,907
- Potrebujem ťa.
- Na to zabudni. Idem domov.

5
00:01:56,349 --> 00:01:59,716
- Senná nádcha?
- Ty si asi fakt doktor.

6
00:01:59,786 --> 00:02:01,117
- Potrebujem len 2 minútky.
- Nie.

7
00:02:01,187 --> 00:02:05,146
Tá ružová vecička na obale znamená,
že nech je to ktokoľvek, patrí k tebe...

8
00:02:05,225 --> 00:02:07,625
... to znamená rakovinu a zároveň
vylučuje 2 minútový rozhovor.

9
00:02:07,694 --> 00:02:09,855
V poriadku, klamem.
30 minút.

10
00:02:16,903 --> 00:02:19,463
- Záhada života.
- Benadryl by mohol pomôcť.
(pozn. antihistaminikum, potláča alerg. reakcie)

11
00:02:19,539 --> 00:02:23,566
- Už som si dal 1000mg.
- Sauna?

12
00:02:25,044 --> 00:02:27,945
Prečo, Jimmy? Porozprávame
sa o tom zajtra ráno.

13
00:02:28,014 --> 00:02:31,814
Mám tu 9-ročnú pacientku s rakovinou.
Alveolárna rhabdomyosarkóma.

14
00:02:31,885 --> 00:02:35,013
- Smrteľne choré dieťa tromfne tvoj nos.
- Zatiaľ nie.

15
00:02:35,355 --> 00:02:37,118
Má halucinácie.

16
00:02:38,424 --> 00:02:40,085
Takže má "rhabdo" v mozgu.

17
00:02:40,160 --> 00:02:42,094
Urob jej pohodlie.
Má približne týždeň.

18
00:02:42,162 --> 00:02:45,188
Až na to, že v mozgu
nemá žiadnu rakovinu.

19
00:02:45,632 --> 00:02:48,863
CT sken, krvné testy, proteínové
ukazovatele, všetko negatívne.

20
00:02:48,935 --> 00:02:50,960
Rakovina prechádza štádiom úľavy.

21
00:02:52,472 --> 00:02:54,736
To znamená, že halucinácie
........