1
00:00:05,572 --> 00:00:07,597
Toto by som si mal zarámovať.

2
00:00:08,008 --> 00:00:10,670
Posledný účet z Princetonu.

3
00:00:12,112 --> 00:00:13,374
A ja som si myslel, že
oslavujeme fakt,

4
00:00:13,446 --> 00:00:15,209
že som skutočne promoval.

5
00:00:15,281 --> 00:00:16,873
Vždy som vedel, že na to máš.

6
00:00:16,950 --> 00:00:20,750
Nevedel som len to,
či si to budem môcť dovoliť.

7
00:00:21,287 --> 00:00:24,688
Tvoja mama by na
teba bola hrdá.

8
00:00:25,925 --> 00:00:27,916
To hovoríš vždy.

9
00:00:27,994 --> 00:00:30,963
Ja som na teba hrdý.
A vždy som bol.

10
00:00:34,000 --> 00:00:36,332
Ale no tak, oci,
rozplačeš sa.

11
00:00:37,404 --> 00:00:40,100
Chceš sa nechať strápniť?
Máš to mať.

12
00:00:49,182 --> 00:00:51,412
Neprežeň to dnes na party.

13
00:00:51,484 --> 00:00:53,918
Babička chce fotku
z tvojej promócie

14
00:00:53,987 --> 00:00:56,217
a bolo by pekné keby
si na nej nemal poriadnu opicu.

15
00:00:56,289 --> 00:00:57,551
Neboj,

16
00:00:57,624 --> 00:00:59,353
za posledný týždeň som
vypil dosť alkoholu

17
00:00:59,426 --> 00:01:00,950
na to, aby mi
vydržal ďalšie 4 roky.

18
00:01:01,027 --> 00:01:02,824
Dobre, ...aspoň myslím.

19
00:01:11,738 --> 00:01:14,730
Pi! Pi! Pi!

20
00:01:14,808 --> 00:01:18,209
Viac! Viac!
Pi! Pi! Pi!

21
00:01:23,850 --> 00:01:25,511
12:55

22
00:01:28,321 --> 00:01:29,481
Borec!

23
........