1
00:00:55,192 --> 00:01:00,192
Titulky gogo

2
00:02:03,574 --> 00:02:04,836
Robíme ti láskavosť.

3
00:02:06,143 --> 00:02:08,839
Bez sedla ďalej zájdeš. Podržíme si ho.

4
00:02:09,447 --> 00:02:10,880
Hej! Je to moje sedlo!

5
00:02:11,315 --> 00:02:13,749
Vráť mi moje sedlo, špinavý zlodej!

6
00:02:14,552 --> 00:02:17,350
Kde vzal ten nápad, cestovať bez lístka?

7
00:02:18,256 --> 00:02:20,747
Nie, spoločnosť si ho berie za lístok.

8
00:02:21,425 --> 00:02:22,790
No tak, buď užitočný.

9
00:02:37,308 --> 00:02:38,605
Dajte si!

10
00:02:42,480 --> 00:02:44,277
Hej, kde ste to vzal?
Vo vani?

11
00:02:59,630 --> 00:03:01,120
Hej, strelec.

12
00:03:05,102 --> 00:03:06,535
Pokojne s tou pištoľou.

13
00:03:06,971 --> 00:03:08,734
Nechceme vo vlaku nehodu.

14
00:03:08,873 --> 00:03:11,535
Môj priateľ videl tú šou v
Tucsoe a vravel, že je dobrá.

15
00:03:17,581 --> 00:03:18,946
To je výstrel.

16
00:03:20,384 --> 00:03:21,681
Viac ako jeden.

17
00:03:25,556 --> 00:03:26,580
Sú tri.

18
00:03:43,874 --> 00:03:45,171
Môžem vidieť váš lístok?

19
00:03:46,110 --> 00:03:47,634
Čo takto ukázať mi lístok?

20
00:05:53,838 --> 00:05:56,671
Kramer, no tak, rýchlo.
Billy nás čaká.

21
00:05:57,041 --> 00:05:59,032
Maj trochu trpezlivosti.

22
00:06:56,166 --> 00:06:58,191
Nikdy som ho nevidel minúť, amigo.

23
00:06:59,103 --> 00:07:00,570
Je to profesionálny pištoľník.

24
00:07:02,406 --> 00:07:03,964
Nik mu len tak neunikne.

25
........