1
00:00:04,000 --> 00:00:07,380
...tak co, mluvila jsi s otcem?

2
00:00:07,480 --> 00:00:11,680
Má tam na návštěvě spolupracovníka
...strašně se se mnou chlubí

3
00:00:12,700 --> 00:00:17,967
Představil mě jako vysokou úřednici Ecomody
...jako presidentovu pravou ruku...

4
00:00:18,400 --> 00:00:20,300
A kdy mu hodláš říct pravdu?

5
00:00:21,000 --> 00:00:23,900
Kdy mu hodláš prozradit že jsi jen obyčejná sekretářka?

6
00:00:24,000 --> 00:00:27,780
Kdy mu hodláš říct, že president má dvě sekretářky?
Jednu hezkou... a pak tebe?

7
00:00:27,880 --> 00:00:30,600
Ne, Nikolasi! To by ho zabilo.

8
00:00:30,700 --> 00:00:35,300
Cítím se strašně. Tohle svému tatínkovi nemůžu udělat.

9
00:00:35,400 --> 00:00:39,600
OK... ale stejně Betty, kdy mu hodláš říct pravdu?

10
00:00:39,700 --> 00:00:45,700
Nikdy... jestli si myslí, že jsem vysoká úřednice Ecomody
presidentova pravá ruka

11
00:00:46,500 --> 00:00:49,700
a pokud je to jeho sen, tak to musím dokázat, Nikolasi.

12
00:00:49,800 --> 00:00:52,400
Tak to pojďme dokončit a musí to být perfektní.

13
00:00:52,500 --> 00:00:55,900
Betty, Betty...

14
00:00:56,000 --> 00:00:57,900
takže, tohle bude...

15
00:00:58,000 --> 00:01:02,400
na tom nesejde... podívej,
myslím si, že obchodní plán je dobře udělaný...

16
00:01:02,500 --> 00:01:06,000
ale odhad finančních nákladů... ten bude špatný

17
00:01:06,100 --> 00:01:08,900
Ano, já vím, a pan Armando taky...
proto má obavy.

18
00:01:09,000 --> 00:01:11,320
Musí to zítra zkontrolovat.

19
00:01:11,420 --> 00:01:17,420
Proto mu pomáhám... protože tohle
by ho mohlo stát místo presidenta.

20
00:01:17,100 --> 00:01:21,550
Ale Betty, bojíš se o společnost,
nebo o pana Armanda?

21
00:01:21,650 --> 00:01:23,900
Obojí.

22
00:01:24,000 --> 00:01:30,000
Ale samozřejmě nechci, aby se mu stalo něco zlého.

23
00:01:31,900 --> 00:01:37,790
OK, nakonec můžu přejít ke struktuře
bankovních úvěrů na této stránce...
........