1
00:00:41,708 --> 00:00:46,922
Film byl přeložen nejprve z perštiny
do angličtiny a až poté do češtiny.

2
00:00:46,922 --> 00:00:53,178
Některé detaily se zajisté vytratily,
ale snad to nebude tak hrozné.

3
00:00:57,349 --> 00:01:02,563
Film byl točen v Íránu podle tamních zákonů.

4
00:01:02,563 --> 00:01:07,776
Všimněte si, že ženy mají vždy pokrývku
hlavy a to, i když jsou doma jen s rodinou.

5
00:01:07,776 --> 00:01:14,032
Film je totiž brán jako "veřejné" místo. Maskuje se
to tím, že ženy někam jdou nebo odněkud přišly.

6
00:01:14,032 --> 00:01:17,160
Have fun.

7
00:01:35,512 --> 00:01:39,016
Důvody, o kterých se tu bavíme,
opravdu nestačí k vašemu rozvodu.

8
00:01:39,016 --> 00:01:41,852
- Jsou zde i nějaké závažné důvody?
- Jaké máte na mysli?

9
00:01:41,852 --> 00:01:46,315
Je váš manžel závislý na drogách,
bije vás, nebo se o vás nestará?

10
00:01:46,315 --> 00:01:49,735
Bohužel ani jedno z toho nedělá.
Ve skutečnosti je to čestný a slušný člověk.

11
00:01:49,735 --> 00:01:51,820
Proč se chcete rozvést?

12
00:01:51,820 --> 00:01:53,572
Protože se mnou nechce odejít do zahraničí.

13
00:01:53,572 --> 00:01:58,327
Pokud půjde se mnou,
stáhnu všechna svá obvinění.

14
00:01:58,327 --> 00:02:00,996
- Pojedeš se mnou?
- Ne.

15
00:02:00,996 --> 00:02:04,374
- Z jakého důvodu? Vysvětli mi ty důvody.
- Ty důvody již dávno znáš.

16
00:02:04,374 --> 00:02:06,919
Ne, neznám je.
Znovu mi je vysvětli.

17
00:02:06,919 --> 00:02:09,796
Jen ať mi dá alespoň jediný
důvod k opuštění této země.

18
00:02:09,796 --> 00:02:12,382
- Dej mi jeden dobrý důvod, abychom zůstali.
- Důvodů, proč zůstat je spousta.

19
00:02:12,382 --> 00:02:15,969
- Tak mi alespoň jeden z nich pověz.
- Nemohu opustit svého nemocného otce. Stačí?

20
00:02:15,969 --> 00:02:17,346
A tvou ženu můžeš opustit?

21
00:02:17,346 --> 00:02:19,681
- Kdy jsem tě prosím tě opustil?
Dovlekl jsi mě sem.

........