1
00:00:08,840 --> 00:00:10,840
Bratře Johne Batesi,

2
00:00:10,960 --> 00:00:14,130
není to svítání,
co barví obzor?

3
00:00:14,260 --> 00:00:16,090
Je tomu tak;

4
00:00:17,010 --> 00:00:21,180
ale my nemáme mnoho důvodů
vítat nového dne.

5
00:00:24,980 --> 00:00:26,940
- Kdo tam?
- Přítel.

6
00:00:27,060 --> 00:00:31,440
- Pod kterým kapitánem sloužíš?
- Pod Sirem Thomasem Erpinghamem.

7
00:00:36,820 --> 00:00:40,660
Přistup blíž,
co si myslí o našem stavu?

8
00:00:41,830 --> 00:00:43,790
Dokonce i jeho mužové ztroskotali na písčinách,

9
00:00:43,910 --> 00:00:46,290
jež smete příliv.

10
00:00:46,420 --> 00:00:48,500
Myšlenky své netlumočil králi?

11
00:00:48,630 --> 00:00:51,880
Ne, ani necítil to správné.

12
00:00:52,010 --> 00:00:54,170
Ale co vám mohu říct,

13
00:00:54,300 --> 00:00:59,300
i král jest pouhý člověk jako já.

14
00:01:00,310 --> 00:01:04,100
Fialka mu voní stejně
jako mně

15
00:01:04,230 --> 00:01:07,650
a ve své nahotě
tělo má lidské.

16
00:01:08,940 --> 00:01:11,230
Proto jeho obavy a pochyby

17
00:01:11,360 --> 00:01:14,440
nemají nic než všední příchuť.

18
00:01:14,950 --> 00:01:18,320
A přesto nikdo nesmí zahlédnout
ni závan obav,

19
00:01:18,450 --> 00:01:21,030
leč vojsko by pak postrádalo síly.

20
00:01:21,160 --> 00:01:23,290
Odvahu ať prokazuje
kdo chce jakoukoli,

21
00:01:23,410 --> 00:01:25,370
já však věřím,
jako že noc je chladná,

22
00:01:25,500 --> 00:01:28,000
že by raději sám vězel
po krk v Temži.

23
........